Jak vznikla hypotéza o existenci planety Vulkán?

V polovině 19. století byla předpovězena existence planety Vulkán. Tato planeta se měla pohybovat kolem Slunce - uvnitř dráhy Merkuru…

06.02.2021 - Michal ŠvandaV roce 1846 se podařilo objevit Neptun a šlo o velké vítězství teoretického modelování. Pozici osmé planety totiž Francouz Urbain Le Verrier spočítal na základě pozorování odchylek poloh Uranu od vypočtených hodnot. Neptun působil gravitační rušení, kterým se prozradil.

Jenže ani pozice Merkuru příliš neodpovídaly tehdejším rovnicím. Le Verrier, povzbuzen předchozím úspěchem, tedy usoudil, že i Merkur gravitačně ruší neviditelná planeta obíhající uvnitř jeho dráhy, a pokusil se její trajektorii propočítat. Žádný z pozorovatelů však při hledání objektu neuspěl. 

TIP: Pátrání po neviditelných světech: Kdy najdeme Planetu X?

Dnes víme, že planeta Vulkán neexistuje, přinejmenším ne v naší soustavě. Nesoulad předpovězených poloh Merkuru je důsledkem obecné teorie relativity, publikované na počátku 20. století. Existenci těles na stabilních dráhách uvnitř jeho trajektorie však zcela vyloučit nelze: Jednalo by se o planetky, tzv. vulkanoidy, a jejich objev by byl nesmírně cenný pro pochopení vzniku Sluneční soustavy.

  • Zdroj textu
  • Zdroj fotografií

    Knihovna Kongresu (Library of Congress), Colby, Hall, Jones & Newman.


Další články v sekci