K čemu pozorovatelé oblohy potřebují červené světlo?

Proč se při pozorování hvězd používá červené světlo? Důvod tkví ve fyziologii lidského oka.

15.07.2023 - Michal ŠvandaVyužívání červeného světla při astronomických pozorováních má původ ve fyziologii lidského oka. Již v hodinách biologie se děti učí, že zrakový orgán zahrnuje dva typy světlocitlivých buněk, tzv. tyčinkyčípky. Druhé zmíněné „vidí“ barevně a ke vjemu potřebují relativně velké množství světla. Naproti tomu tyčinky dokážou registrovat i jednotlivé fotony, ovšem za cenu ztráty barevného vnímání.

Astronomická pozorování se obvykle odehrávají za světelně slabých podmínek, je proto žádoucí, aby se maximálně zapojily právě tyčinky. Ty foton zaregistrují díky přeměně molekuly rodopsinu po dopadu zmíněné částice. V případě většího osvícení se veškerý rodopsin v tyčinkách rozpadne a světlocitlivé buňky ztrácejí účinnost – přesně to se děje za denního světla. Zpětná syntéza rodopsinu trvá asi 30 minut: Uvedené době říkáme „adaptace na tmu“ a zná ji každý, kdo přejde z přesvětlené místnosti do temného venkovního prostoru a „rozkoukává se“.

TIP: Ultrafialové vidění: Takhle vypadá polární svět sobíma očima

Fotony nižších energií, tedy například červeného světla, jsou při přeměně rodopsinu méně účinné než třeba fotony modrého světla. Proto astronomové používají při pozorování tlumené červené osvětlení, aby nepřišli o svoji adaptaci na tmu.


Další články v sekci