Otec vlasti: Byl Karel IV. Čech, Němec nebo Lucemburčan? (2)

09.10.2016 - Adam Ervin

Karel IV. by se jako správný syn měl považovat za Lucemburka po svém otci. Jenže k němu neměl právě nejpozitivnější vztah


Reklama

Karel IV. spravoval lucemburské dědictví a považoval se především za dědice přemyslovských tradic. Stejně však ctil i odkaz římských císařů, které velmi obdivoval a k nimž se hrdě hlásil. Nejlépe se však cítil ve svých rodných Čechách.

Předchozí část: Otec vlasti: Byl Karel IV. Čech, Němec nebo Lucemburčan? (1)

Zpustlá země

České království Karel IV. miloval, dokonce tak moc, že mu to mnozí jeho současníci vytýkali. Například italský básník a Karlův přítel Francesco Petrarca mu v jednom dopise píše: „Ty, vládce římské říše, netoužíš po ničem, leč po Čechách.“

Karel IV. měl k Českému království skutečně mimořádný vztah a zasloužil se o jeho nebývalý rozkvět. I přes to, že Karla IV. korunovali dříve německým králem než českým a později se stal císařem římským, Prahu si zvolil za své sídelní město a zůstal této volbě celý život věrný. Také ji nechal velkolepě přestavět. Když svou zemi o pětačtyřicet let později navždy opouští, patří Praha k nejhonosnějším městům Evropy! 

Mezi jeho rádci a dvořany najdeme většinou Čechy. I když hodně cestoval, v českém království se zdržoval za svůj život nejvíce. Petrarca se zkrátka nemýlil: Karel IV. měl skutečně k Čechám mimořádný vztah. Ostatně v tomto smyslu se i sám vyjádřil v zakládací listině pražské univerzity v roce 1348: „České království, jež nad ostatní důstojenství a državy, ať dědičné, ať šťastně získané, obzvláštní náklonností naší mysli milujeme, o jehož povznesení vší možnou horlivostí se staráme a o jehož čest a blaho vším svým snažením usilujeme“.

Čech nebo Němec?

Co se týká jazykových znalostí, Karel IV. česky hovořil, byť během let u francouzského dvora na rodnou řeč téměř zapomněl. V Praze však na svých znalostech zapracoval a brzy mluvil skvěle. Kromě češtiny ovládal také němčinu, francouzštinu, italštinu a latinu. Čeština však byla jeho hlavním jazykem. 

TIP: Eskapády otce vlasti: Karel IV. se uměl bavit i vládnout

Z četných písemných pramenů, které se o něm dochovaly, však jeho názor nevyčteme. O tom, jestli se cítí být víc Čechem, Němcem, nebo Lucemburkem, se totiž Karel IV. nezmiňuje. Zdá se, že to pro něj není důležité. Byl předně římským císařem, pod jehož vládu spadala řada zemí a národů včetně Čechů, Němců, Italů, Francouzů nebo Lucemburčanů. 

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Pekelná studna – návštěva tohoto mýty opředeného místa musela být pro jeskyňáře dechberoucím a do jisté míry i mysteriózním zážitkem. 

Věda

Navrátilci končili v karanténě, kde jim zabavili věci a agenti StB je tlačili ke spolupráci.

Historie

Střelnice, či holubník?

The Wonderful Barn
kde: Irsko | kdy: 1743

„Nádherná stodola“ stojí v irském Leixlipu od roku 1743: Projekt financovala Katherine Conollyová a jde o jeden z následků velkého hladomoru, který zemi sužoval v letech 1740–1741. Filantropka chtěla zaměstnat dělníky v nouzi, a tak je najala na vybudování prapodivné stavby ve tvaru vývrtky. Dodnes není zcela zřejmé, zda měla stodola také nějaké praktické využití. Podle některých teorií její špička sloužila jako holubník, jiné zas hovoří o ideálním prostoru pro sportovní střelbu. (foto: Shutterstock)

Zajímavosti

Kolo od vozu tvoří součást skupiny galaxií vzdálené asi 400 milionů světelných let. Obvod Kola představuje ohromná prstencovitá struktura o průměru 100 tisíc světelných roků, složená z hvězdotvorných oblastí plných extrémně jasných a hmotných stálic.

Vesmír

Nelze pochybovat o tom, že lesů závratně rychle ubývá. Takto vypadá odlesňování v Brazílii - dobytek se pase na místě, kde ještě nedávno byl prales.

Příroda

<p>V Buddhově rodišti - chrám zasvěcený královně Máje ukrývá i kámen označující přesné místo Buddhova narození.</p>

Cestování

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907