Otec vlasti: Byl Karel IV. Čech, Němec nebo Lucemburčan? (2)

09.10.2016 - Adam Ervin

Karel IV. by se jako správný syn měl považovat za Lucemburka po svém otci. Jenže k němu neměl právě nejpozitivnější vztah


Reklama

Karel IV. spravoval lucemburské dědictví a považoval se především za dědice přemyslovských tradic. Stejně však ctil i odkaz římských císařů, které velmi obdivoval a k nimž se hrdě hlásil. Nejlépe se však cítil ve svých rodných Čechách.

Předchozí část: Otec vlasti: Byl Karel IV. Čech, Němec nebo Lucemburčan? (1)

Zpustlá země

České království Karel IV. miloval, dokonce tak moc, že mu to mnozí jeho současníci vytýkali. Například italský básník a Karlův přítel Francesco Petrarca mu v jednom dopise píše: „Ty, vládce římské říše, netoužíš po ničem, leč po Čechách.“

Karel IV. měl k Českému království skutečně mimořádný vztah a zasloužil se o jeho nebývalý rozkvět. I přes to, že Karla IV. korunovali dříve německým králem než českým a později se stal císařem římským, Prahu si zvolil za své sídelní město a zůstal této volbě celý život věrný. Také ji nechal velkolepě přestavět. Když svou zemi o pětačtyřicet let později navždy opouští, patří Praha k nejhonosnějším městům Evropy! 

Mezi jeho rádci a dvořany najdeme většinou Čechy. I když hodně cestoval, v českém království se zdržoval za svůj život nejvíce. Petrarca se zkrátka nemýlil: Karel IV. měl skutečně k Čechám mimořádný vztah. Ostatně v tomto smyslu se i sám vyjádřil v zakládací listině pražské univerzity v roce 1348: „České království, jež nad ostatní důstojenství a državy, ať dědičné, ať šťastně získané, obzvláštní náklonností naší mysli milujeme, o jehož povznesení vší možnou horlivostí se staráme a o jehož čest a blaho vším svým snažením usilujeme“.

Čech nebo Němec?

Co se týká jazykových znalostí, Karel IV. česky hovořil, byť během let u francouzského dvora na rodnou řeč téměř zapomněl. V Praze však na svých znalostech zapracoval a brzy mluvil skvěle. Kromě češtiny ovládal také němčinu, francouzštinu, italštinu a latinu. Čeština však byla jeho hlavním jazykem. 

TIP: Eskapády otce vlasti: Karel IV. se uměl bavit i vládnout

Z četných písemných pramenů, které se o něm dochovaly, však jeho názor nevyčteme. O tom, jestli se cítí být víc Čechem, Němcem, nebo Lucemburkem, se totiž Karel IV. nezmiňuje. Zdá se, že to pro něj není důležité. Byl předně římským císařem, pod jehož vládu spadala řada zemí a národů včetně Čechů, Němců, Italů, Francouzů nebo Lucemburčanů. 

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Zredukování počtu bizonů v parku je potřeba k udržení rovnováhy v tamním ekosystému a využití dobrovolníků je pro úřady levným způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout.

Zajímavosti

Podle vědců z Oxfordu neexistují žádné důkazy o souvislosti mezi používáním moderních technologií a duševním zdravím dospívajících.

Věda

Venuše na snímku zařízení WISPR, během třetího průletu Parker Solar Probe kolem Venuše.

Vesmír

Pařížané byli na zimní záplavy zvyklí, nečekali však, že roku 1910 dostanou tak obrovské rozměry. 

Historie

Britský generál Douglas Haig dokázal přežít válku v relativním dostatku - polní pošta mu doručovala lososí i tetřeví maso, kvalitní francouzská vína nebo třeba brandy.

Válka

Labyrint je symbolem mediteránu, a rovněž tvoří kamennou dominantu na dně lomu v Pavlíkově botanické zahradě.

Příroda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907