Kde se v galaxiích nachází nejvíce temné hmoty?

Přestože temnou hmotu nemůžeme pozorovat přímo, její přítomnost lze odvodit například z chování galaxií. Kde se tato záhadná materie vlastně nachází?

03.02.2024 - Michal ŠvandaKinematické úvahy prováděné hluboko ve 20. století ukázaly, že lze v galaxiích nalézt zjevný nesoulad mezi rozložením svítící hmoty a gravitačním působením, které by mu odpovídalo. Rozpor se podařilo dobře popsat zejména ve věci tzv. rotačních křivek, tedy závislosti rotační rychlosti na vzdálenosti od středu galaxie. Pozorovanému rozložení látky by odpovídala klesající rotační křivka, ta však podle nezávislých měření zůstávala se vzdáleností od centra hvězdného ostrova víceméně konstantní. 

Zdálo se tedy, že se ve vnějších částech spirálních galaxií vyskytuje gravitačně působící substance, jež není vidět v žádném oboru elektromagnetického záření. Začalo se mluvit o temné hmotě, česky též o skryté látce. Dosud není zcela jasné, co tvoří její podstatu a zda záhadná materie vůbec existuje. Každopádně se popsaný efekt nejvýrazněji projevuje v okrajových částech hvězdných ostrovů, v tzv. galaktickém halu.


Další články v sekci