Kosmické vzkazy v láhvi: Naše poselství mimozemským civilizacím

Jako vesmírné „vzkazy v láhvi“ bychom mohli označit některé pokusy lidstva o vyslání pozdravů mimozemským civilizacím. Jiná poselství se zas obracejí k budoucím pokolením na Zemi…

21.05.2024 - František MartinekPioneer 10 a 11: Kosmické dopisy

Sondy Pioneer 1011 nesou pozlacené hliníkové destičky o rozměrech 152 × 229 mm. Zmíněné „kosmické dopisy“ zobrazují vlevo nahoře základní délkovou jednotku – vlnovou délku hyperjemného přechodu mezi dvěma stavy atomu vodíku, tj. 21 cm. U obrázku ženy se nachází číslo 8 v binárním kódu: V jednotkách zmíněného přechodu to pak znamená 8 × 21 cm = 168 cm, což odpovídá výšce průměrné pozemšťanky. Radiální obrazec znázorňuje polohu Sluneční soustavy v Galaxii vzhledem k jejímu centru a 14 pulzarům, zatímco konkrétně je náš solární systém – spolu se siluetou samotné sondy – zachycen zcela dole.

Voyager 1 a 2: Svědectví o modré planetě

Výzkum obřích planet Sluneční soustavy pokračoval startem sond Voyager 1 2 v roce 1977. Každá z nich nese fonografický záznam na měděném pozlaceném disku o průměru 305 mm. Plaketa „poselství mimozemšťanům“ obsahuje zvuky a obrazy reprezentující lidské kultury a život na Zemi. Jde o jakousi zprávu v podobě časové schránky a součást pouzdra tvoří i návod ke zobrazení uložených informací či vzorek radioaktivního uranu, jenž potenciálním nálezcům umožní určit stáří sondy. Na disku se nachází 115 obrázků, audiozáznam 55 pozdravů v různých jazycích včetně češtiny i 35 různých přírodních a umělých zvuků. 

Arecibo: První rádiový vzkaz

V roce 1974 se uskutečnil první pokus o aktivní rádiový kontakt. Anténa teleskopu v portorickém Arecibu o průměru 305 m posloužila jako vysílač a nasměrovala signál ke kulové hvězdokupě M13. Jelikož ji od nás dělí asi 25 tisíc světelných roků, odpověď bychom mohli obdržet zhruba za 50 tisíc let. Uvedené poselství zahrnuje obsáhlé informace o pozemské civilizaci: Zprávu tvoří 1 679 znaků, ze kterých lze při správném seřazení „jedniček a nul“ sestavit obrázek o 73 řádcích a 23 sloupcích. Vzkaz obsahuje i symbolické vyobrazení člověka, s vyjádřením jeho průměrné výšky, tedy 1 764 mm. 

Deep Space Network: Nesmrtelní „Brouci“

Padesáté výročí založení oslavila americká NASA netradičně: 4. února 2008 odeslala do kosmických dálav píseň Across the Universe neboli „napříč vesmírem“ od legendární skupiny Beatles, a to pomocí jednoho ze tří radioteleskopů sítě Deep Space Network, zajišťující komunikaci s vesmírnými sondami a družicemi. Zpráva letí konkrétně k Polárce a měla by k ní dorazit v roce 2439. Nejjasnější stálice souhvězdí Malého medvěda, označovaná též jako Severka, představuje ve skutečnosti trojčlennou soustavu, jejíž nejjasnější složku tvoří žlutý veleobr Polaris A.

Teleskop Canberra: Pozdravy ze Země

V rámci kampaně zorganizované v roce 2009 australskými astronomy mohl každý uživatel internetu napsat krátkou zprávu maximálně o 160 znacích. Celkem 25 878 zakódovaných poselství pak radioteleskop Canberra odeslal k exoplanetě Gliese 581d a zhruba za 20 let si je budou moct případní tamní obyvatelé přečíst – pokud budou umět anglicky. Zmíněná oběžnice krouží kolem stálice v souhvězdí Vah. Jedná se o superzemi se sedminásobkem hmotnosti naší planety, přičemž se nachází v obyvatelné zóně, takže na jejím povrchu může existovat voda v kapalném stavu.

Družice LAGEOS: Psaní do budoucnosti

Poselství určené příštím generacím pozemšťanů nesou geodetické družice LAGEOS alias Laser Geodetic Satellite. Kompaktní kulová tělesa o průměru 60 cm a hmotnosti 400 kg obsahují dvě kopie „dopisu do budoucnosti“: Na kovových destičkách z nerezové oceli o rozměrech 10 × 18 cm jsou zobrazeny změny polohy kontinentů, přičemž porovnání se skutečným stavem po nálezu družic umožní určit okamžik jejich vypuštění. Kresby zachycují pravděpodobné pozice světadílů před 268 miliony roků, realitu v době vyslání průzkumníků a předpokládanou situaci za 8,4 milionu let.


Další články v sekci