Meč z Dunaje, považovaný 100 let za kopii, je ve skutečnosti 3 000 let starý originál z doby bronzové

Rentgenové datování potvrdilo skutečné stáří meče, který byl ve třicátých letech vytažen z Dunaje v Budapešti. Ukázalo se, že jde ve skutečnosti o 3 000 let starý originál z doby bronzové.

25.01.2023 - Stanislav MihulkaFieldovo přírodopisné muzeum v Chicagu vlastní již téměř sto let meč, který pochází z Maďarska. Byl nalezen během třicátých let minulého století v Dunaji, na území Budapešti. Všichni jej považovali za zdařilou kopii meče z doby bronzové. Nová detailní analýza tohoto meče ale prozradila, že se o žádnou kopii nejedná. Ve skutečnosti jde o 3 000 let starý originál.

Letos v březnu muzeum zahájí výstavu, která je věnovaná prvním evropským králům. Na její přípravě se podílejí i maďarští odborníci, kteří při této příležitosti blíže prozkoumali zmíněný meč. Použili k tomu metodu rentgenové fluorescence (XRF, podle anglického X-Ray Fluoresence).

Analýza meče

Při rentgenové fluorescenci badatelé vystaví zkoumaný materiál rentgenovému záření, které ho ionizuje. Když mají rentgenové paprsky dostatečnou energii, mohou „vykopnout“ z atomů tohoto materiály elektrony, jejichž místo vzápětí zaujmou elektrony z vnějších vrstev elektronového obalu. V důsledku toho se vyzáří odpovídající energie v podobě elektromagnetického záření, která nese informace o atomech, z nichž pochází.

Upoutávka na výstavu „První králové Evropy“. (foto: Field Museum - se souhlasem k publikování)

Měřením elektromagnetického záření je při rentgenové fluorescenci následně možné zjistit, z čeho se zkoumaný materiál skládá. V případě meče z Dunaje  vyšlo najevo, že jeho složení je prakticky totožné s meči, které pocházejí z Evropy doby bronzové. Analýza ukázala že zkoumaný meč má stejný obsah mědi a cínu jako původní zbraně. 

Obvykle je to přesně naopak,“ upozorňuje Bill Parkinson, kurátor oddělení antropologie Fieldova muzea. „Exponát, považovaný za dávný originál, se často ukáže být pouhou kopií.“ 

TIP: K boji, nebo na parádu: Experiment konečně ukázal, k čemu sloužily bronzové meče

Podle zástupců muzea bylo již pozdě na to, aby se meč stal součástí připravované výstavy „První králové Evropy“. Namísto toho umístili meč do hlavního sálu muzea, kde slouží jako upoutávka na tuto výstavu. Odborníci se domnívají, že meč mohl sloužit jako obětina a mohl být vhozen do Dunaje během dávného rituálu, snad na památku milované osoby či bitvy.


Další články v sekci