Mennonité: Ochotní misionáři, kterým víra zapovídá používání pneumatik

21.02.2018 - Vladislav MikmekMennonitů je na světě přes 1,5 milionu a jsou rozeseti po celém světě. Obecně jsou otevření, velmi rádi pomohou či poradí, pomoc bližnímu je dokonce jedním z hlavních pilířů jejich života. Soustředí se na misie, řešení osobních konfliktů a podporu lidem postiženým přírodními katastrofami. Služba, která se zabývá monitorováním tornád a povodní už šedesát let, má v USA velmi dobrou pověst.

Dobráci, kteří rádi pomohou

Ve své askezi se mennonité hodně liší. Můžete potkat členy žijící značně starosvětsky a skromně, i jedince, které od moderně žijícího člověka nerozeznáte. Ti si dobře rozumějí s elektřinou a jsou často odborníky na auta. Zatímco množství asimilovaných klesá, konzervativnější, kteří zatím tvoří jen třetinu celkového počtu, zažívají rozkvět.

Jelikož mennonité žijí mezi moderními lidmi jiné víry, občas se stane, že se dostanou do konfliktu se systémem. Pracovat ve státním úřadě je pro ně nepřípustné, proto žádného z nich nikdy nenajdete v policejní nebo vojenské uniformě. Násilí mají navíc přísně zakázáno, stejně jako skládání jakékoliv přísahy věrnosti.

Mennonité si zřizují i vlastní soukromé školy s mladými svobodnými učitelkami a unikátními osnovami. Ne každému státu se to ale líbí. V kanadském Québecu nařídila vláda změnit osnovy, což se setkalo s nesouhlasnou reakcí nejen mennonitských rodičů, ale i sousedů, kteří s nimi sympatizovali.

Přestože se mennonité snaží za každou cenu vycházet se svým okolím, nedomyslí v některých případech důsledky. Například mennonitský řád z americké Iowy zakazuje všem svým farmářům používat gumová kola, a tak musí být jejich traktory vybaveny pouze poctivou ocelí. Důsledkem loňské cesty jednoho z nich po dálnici však bylo naprosté zničení vozovky. Poctiví věřící ale škodu obratem zaplatili i s rezervou pro případné budoucí problémy. Tento akt víry a skromnosti je stál 25 000 dolarů, na ocelových kolech se ale nic nemění. 

Přes menší problémy s ostatními žijí mennonité spokojeným životem a chybí jim od počátků jen jedno: organizace, jež by zastřešovala všechny jejich skupiny.

Mennonité

  • Přibližný počet: 1 500 000 lidí
  • Země s komunitami: mnoho, především USA, Kanada, Etiopie a Čína
  • Zvláštní znamení: pomohou vždy na požádání
  • Zdroj textu

    100+1 zahraniční zajímavost

  • Zdroj fotografií

    Canada Alive


Další články v sekci