Molekulární psychiatrie: Američtí odborníci vyvinuli krevní test na úzkost

Vědci objevili krevní biomarkery, které umožňují včasnou diagnostiku chorobných úzkostí

14.03.2023 - Stanislav MihulkaÚzkost nebo úzkostné stavy jsou do jisté míry přirozeným stavem. Úzkost nám pomáhá lépe se soustředit nebo čelit nebezpečným situacím, které nám hrozí. Přiměřená úzkost je běžná emoce stejně jako strach, vztek, smutek nebo štěstí a je důležitá pro naše přežití. Pokud se ale podobné stavy objevují stále častěji, aniž by pramenily z konkrétních a reálných situací, může se jednat o závážný a zdraví ohrožující psychický problém.

U chorobných úzkostí je bohužel problémem jejich včasná diagnostika. Alexander Niculescu z Indiana University School of Medicine proto se svými kolegy vyvinul krevní test, který má chorobnou úzkost rozpoznat. Test je založený na biomarkerech v krvi pacienta, které jsou těsně spojené s úzkostnými stavy. Test podle vědců rovněž dokáže předpovědět, s jakou pravděpodobností dojde u dotyčného člověka ke zhoršení stavu. Podrobnosti výzkumu amerických badatelů zveřejnil odborný časopis Molecular Psychiatry.

Pátrání po biomarkerech úzkosti

Vědci pátrali po vhodných biomarkerech s využitím tří skupin dobrovolníků. První skupina 58 lidí, u nichž došlo ke změně úrovně úzkosti, posloužila k vytipování nejlepších biomarkerů. U druhé skupiny 40 dobrovolníků si badatelé ověřili, že nalezené biomarkery fungují a třetí skupina 392 dobrovolníků sehrála hlavní roli při ověřování nalezených biomarkerů pro předpovědi budoucího vývoje stavu pacientů.

Výsledkem těchto experimentů bylo nalezení celkem 19 biomarkerů pro krevní testy, které lze využít pro detekci úzkosti a pro předpověď dalšího vývoje choroby. Niculescu a jeho kolegové doufají, že nové krevní testy pomohou pacientům, aby se dostali ke správné léčbě, a také umožní průběžně sledovat jejich stav.

TIP: Problém duševního zdraví: Většina lidí trpících úzkostí nedostává vhodnou léčbu

Po ověření funkčnosti testu badatelé navázali spolupráci se startupem MindX Science a pracují vývoji krevních testů pro klinickou praxi. „Úzkostí dnes trpí mnoho lidí. Může představovat zásadní zdravotní problém, který narušuje každodenní život,“ potvrzuje Niculescu. „Lidem trpícím úzkostí by mohl velmi pomoci test, který objektivně zhodnotí aktuální stav pacienta i jeho výhledy do budoucna.


Další články v sekci