Narodila oblíbená česká královna Anna Jagellonská
První vytoužený potomek krále Vladislava Jagellonského, dcera Anna, se narodila 23. července 1503. Tehdy česká ani uherská společnost netušila, že to bude právě jagellonská princezna, kdo přivede na trůn Habsburky.

TIP: Mistrovský tah císaře Maxmiliána: Dynastické spojení Habsburků s Jagellonci

Sňatková politika, v níž hrály hlavní roli královské a císařské děti, měla uvolnit napjaté vztahy mezi pražsko-budínským a vídeňským dvorem. Císař Maxmilián měl dvě vnoučata a stejně tak Vladislav mohl nabídnout ruku svých dvou potomků. Netrvalo dlouho a konala se dvojitá svatba. Když ale Vladislavův syn Ludvík, toho času již český král, padl roku 1526 v bitvě u Moháče, otevřela se cesta ke koruně princezně Anně a jejímu choti Ferdinandu Habsburskému. Po jeho boku prožila Anna šťastné manželství, které zpečetilo patnáct dětí.


Další články v sekci