Nasazení motocyklů v 1. světové válce: Do boje na mašině o dvou kolech

Motocykly si svůj bojový debut odbyly během první světové války a po dlouhá léta představovaly důležitou součást armád. S rozvojem samotných
motorek i jiné vojenské techniky se pak jejich role postupně měnila...

03.11.2022 - Jan KozákAčkoliv Velká válka položila základy motorizace armád, i tehdy mocnosti stále ve velké míře spoléhaly na sílu zvířat. Koně, muly, volové a velbloudi tak sloužili k přepravě zásob, transportu zbraní a dalším úkolům. Klasickou kavalerii pak na frontě sice zatlačily do pozadí kulomety a zákopy, vysokou hodnotu si ale udržela pro průzkum a komunikaci. Radiostanice byly v té době v plenkách a dráty telegrafů či polních telefonů často přervala dělostřelecká palba. Spojky na koních pak představovaly nejrychlejší a nejspolehlivější metodu předávání rozkazů a informací.

Místo zvířat

Široké využívání tažných zvířat ale zároveň vytvářelo řadu logistických problémů. Zvířata vyžadovala dostatek krmiva, důkladnou péči, výcvik a veterinární kapacity. Než z hříběte vyrostl válečný oř, bylo zapotřebí mnoho času, práce i prostředků. Tisíce koní přišly ve válce o život, ať už vinou nepřátelské palby či nemocemi. Progresivnější členové důstojnických sborů proto začali hledat způsob, jak zvýšit mobilitu vojáků za pomoci motorizace.

Němečtí jezdci jsou připraveni na nepřátelský plynový útok, ochranné prostředky mají i jejich koně. (foto: Profimedia)

A právě zde přišel ke slovu relativně mladý vynález – motocykl. První exempláře vznikly až v 80. letech 19. století, poté ale jejich vývoj nabral rychlý spád a do první dekády 20. století se datuje vznik firem, které se staly legendami. Za všechny jmenujme americký Harley-Davidson či britský Triumph. Tehdejší motocykly byly technicky vzato jen jízdními koly opatřenými malým spalovacím motorem, nicméně už v tomto stavu umožňovaly dosáhnout obdobné mobility jako koně. Navíc se vyráběly sériově a za výrazně nižších nákladů. 

S kulometem na sajdkáře

Vůbec prvními jednostopými vozidly na frontě se staly stroje britských značek DouglasTriumph, zatímco na druhé straně fronty začali Němci zavádět do výzbroje typy NSUTWN. Nemluvíme zde o žádném širokém využití – například standardní britská pěší divize měla v roce 1915 ve stavu 19 motorek, které rychle prokázaly svou hodnotu. Motospojky dokázaly doručovat rozkazy a depeše mezi velením a frontovými jednotkami rychle a spolehlivě. Kromě využití v zázemí probíhaly i první pokusy s útočným nasazením.

Kanadští vojáci během výcviku na motocyklech Douglas na dráze v Salisbury Plain, 28. ledna 1915. (foto: © Imperial War MuseumsIWM Non-Commercial Licence)

V listopadu 1914 v britské armádě vznikl zcela nový mobilní útvar nazvaný Motor Machine Gun Service (MMGS). Jeho základ tvořily motocykly se sajdkárou, ve které byl umístěn kulomet umožňující použít vozidlo jako mobilní kulometné hnízdo. Takto vybavené motorky utvářely baterie v rámci Královského dělostřelectva, kdy jedna baterie sestávala z 26 strojů (z toho 18 se sajdkárami) a dvou či tří nákladních vozidel. Na bojišti příslušníci MMGS plnili stejnou roli jako pozdější útvary lehkých tanků, tedy průzkum a využívání průlomů v nepřátelské obraně. Jejich význam nicméně upadl s nástupem statických zákopových bojů.

Proti Mexičanům

Na druhé straně světa zkoumali potenciál vojenských motorek i Američané. Ti je poprvé nasadili v roce 1916 během expedice generála Pershinga mající za cíl najít a zatknout mexického revolucionáře Pancha Villu. V pouštním terénu Mexika se Pershingovi vojáci mohli na svých strojích Harley-Davidson rychle přesouvat a byl to paradoxně rovněž motocykl, který Villovi umožnil vyhnout se dopadení. Podle některých zdrojů dokonce jeho muži pro své loupežné nájezdy využívali stroje značky Indian.

TIP: V sedle proti kulometům: Soumrak kavalerie za Velké války

Po konci Velké války armády světa pilně analyzovaly válečné zkušenosti. Obrněná technika, jež se během konfliktu zrodila, procházela překotným vývojem a tanky se stávaly menšími, lehčími a rychlejšími. Stejně rychle se vyvíjely i motocykly, u kterých rostl výkon motoru a s ním i nosnost a rychlost. V útočné a manévrové roli je brzy z velké části nahradily lehké tanky a obrněné automobily, jejich primární rolí tak měly i do budoucna zůstat průzkum a komunikace.


Další články v sekci