Znamení smrtihlava (2): Jakých výsledků dosáhla Waffen-SS ve Francii

30.01.2017 - Karel Cidlinský

Při plánování úderu na Francii se počítalo i s oddíly SS. Generalita Wehrmachtu se ale nijak netajila svým despektem k těmto jednotkám, což vedlo k neustálé řevnivosti mezi oběma ozbrojenými složkami

<p>Příslušníci jednotky SS Polizei-Division v roce 1940.</p>

Příslušníci jednotky SS Polizei-Division v roce 1940.


Reklama

I když jednotky SS prokázaly během tažení velkou odvahu, jejich výcvik zatím nebyl na takové výši jako u armádních jednotek. I po pádu Francie na ně příslušníci Wehrmachtu často pohlíželi jako na dobrodruhy bez skutečné vojenské kázně a schopnosti vést komplikovaný manévrový boj motorizovaných sil.

Předchozí část: Znamení smrtihlava (1): Jakých výsledků dosáhla Waffen-SS ve Francii

Rozporuplná pověst

V jednotkách SS ale panovala velká soudržnost a vztahy mezi vojáky byly často silnější než v jiných ozbrojených složkách. Oddíly SS měly větší ztráty, což způsobovala přímočará útočná taktika i jistá bezohlednost velitelů. Ti po svých mužích vyžadovali ukázky odvahy někdy hraničící až se zbytečným sebeobětováním. I vyznamenání se udělovala méně často než u armádních jednotek, protože vojska SS se považovala za vysoce elitní.

Odměnou mělo být již samotné právo nosit stejnokroj se dvěma blesky na výložkách. Odvážné činy však již v roce 1940 zastínily válečné zločiny, jež považovali armádní velitelé za neodpustitelné selhání. Vojáci SS tak ve Francii naznačili, co se od nich dá očekávat v následujících letech. Během tažení na východě se vše projevilo v ještě větší míře – jak odvaha tváří v tvář nepříteli, tak velké množství válečných zločinů. 

Na vedlejším směru

Policejní divize SS z počátku vůbec nezasahovala do bojů, protože zůstávala v záloze skupiny armád C rozmístěné v Porýní. Odtud měla původně zaútočit proti Maginotově linii a čelním průlomem pokračovat do vnitrozemí. S touto variantou však stratégové nadále nepočítali, a tak se jednotlivé formace postupně přemisťovaly do těžiště skutečného útoku.

I zde nadřízení považovali jednotky SS za druhořadou sílu. Policejní divize SS byla plně hipomobilní a pro bleskové tažení nevhodná. Zatímco se ostatní německé formace probíjely do nitra Francie, v pohraničních oblastech se i nadále nic nedělo. Až 9. června přišel rozkaz k přesunu.

TIP: Cizinci ve Waffen-SS byli inteligentní a ambiciózní rasisté a nacisté

Esesáci dostali za úkol překročit řeku Aisnu a postupovat do Argonnského lesa, kde měli zablokovat ustupující Francouze. Příslušníci divize se dostali do těžkých střetů s dobře vycvičenými zajišťovacími jednotkami, jež vedly boj na zdrženou tak, aby se stačily hlavní francouzské síly stáhnout. Postup nepřehledným terénem byl náročný a strategicky málo významný, protože o výsledcích ofenzivy se rozhodovalo jinde. Koncem června velení stáhlo Policejní divizi SS zpět do zálohy. Její role během západního tažení tak zůstala zanedbatelná a všechna sláva padla na ostatní formace SS.

Reklama
Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Stezku vedoucí nahoru k hradu střeží čtrnáct opevněných bran z 16. století. (foto: Shutterstock)

Zajímavosti

Nový krevní test odhalí přítomnost speciálních krvinek, které se podílejí na zánětlivých procesech v srdci. (foto: PixabayCC0)

Věda

Havýš žlutohnědý žije na korálových útesech v Tichém a Indickém oceáně a rovněž se vyskytuje v jihovýchodní oblasti Atlantiku. (foto: Shutterstock)

Příroda

Supernovy rozpoznané systémem SNIascore. (foto: California Institute of TechnologyCC0)

Vesmír

Sentinelci patří mezi poslední nedotčené kmeny na planetě. Indická vláda vyhlásila zákaz přibližovat se k ostrovu na méně než šest kilometrů. Přelety letadel pouze naznačily, že místní zde nejspíš žijí ve třech komunitách, přičemž každá má vlastní velký dům obklopený menšími chýšemi. (foto: Profimedia)

Zajímavosti

Strašidlo se projevovalo nedaleko starého patricijského patrového domu dřevařské rodiny Procházkovy, který stával při ohradě bokem šikmo k řece. (foto: Muzeum města Prahy, CC0)

Historie

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907