Největší záhady vesmíru: Z čeho se vesmír skládá? (3.)

Máme pochopitelně tendenci si myslet, že celý vesmír tvoří látka, kterou dobře známe. A dlouho se zdálo, že tomu tak opravdu je. Hvězdy, planety, mezihvězdný prach. Jenže pak přišel šok…

14.05.2016 - Josef MyslínKdyž vědci zkoumali gravitační působení v rámci galaxií, ukázalo se, že něco nesedí. Galaxie se otáčejí tak, jako by kromě běžné hmoty obsahovaly ještě něco jiného, neznámého. Původně jsme se domnívali, že se jedná o běžnou hmotu, jen pro nás viditelnou obtížně či vůbec, jako jsou například hnědí trpaslíci. Ukázalo se však, že tomu tak není. Tzv. temná hmota má zcela jinou povahu. A nejenže „naše“ hmota nepředstavuje jedinou složku vesmíru, ale jde dokonce o složku menšinovou – temné hmoty musí být asi pětkrát více.


Další díly seriálu:


Dnes máme několik kandidátů na částice temné hmoty, nicméně s běžnou hmotou interagují v podstatě pouze gravitačním působením (nevidíme je), a proto je zatím nedokážeme zachytit. Naděje vkládáme do nových experimentů na nejmodernějších urychlovačích. 

Situace je však mnohem komplikovanější: Temná hmota společně s tou běžnou tvoří podle posledních výzkumů asi jen třetinu celkové hmoty vesmíru. Většinu pak představuje ještě záhadnější temná energie. Zatímco temná hmota interaguje gravitačně a jsme schopni o ní říct alespoň něco, o temné energii nevíme téměř nic. Tušíme, že souvisí s rozpínáním vesmíru a jeho současným urychlováním. To je ale zatím vše.

Kdy najdeme řešení?

Pokud jsou naše modely správné, mohli bychom částice temné hmoty najít poměrně brzy – nejmodernější urychlovače již k tomu produkují odpovídající energii. V opačném případě pak bude určitě úspěšná následující generace přístrojů, případně experimenty na zcela odlišné bázi, které probíhají už dnes. Temná energie však představuje podstatně tvrdší oříšek. Zatím vůbec netušíme, o co se jedná. Než to ale zjistíme, budeme muset pochopit všechny síly a principy vesmíru.

  • Zdroj textu

    Tajemství vesmíru 1/2014

  • Zdroj fotografií

    Devian Art


Další články v sekci