Pečené meteority odhalují tajemství vzdálených exoplanet

Meteority upečené v troubě, poslouží vědcům k přesnějšímu výzkumu atmosfér u vzdálených extrasolárních planet

21.04.2021 - Stanislav MihulkaExtrasolární planety, tedy planety obíhající kolem jiné hvězdy než kolem Slunce, jsou pro nás (a zřejmě ještě dlouhou dobu budou) nedosažitelnými cíli. Při jejich průzkumu se tak musíme spoléhat na (naštěstí stále výkonnější) vědecké přístroje. Na taková pozorování je ale nutné se důkladně připravit, abychom rozuměli tomu, co vlastně v teleskopech vidíme. Součástí těchto příprav byl i nedávný experiment amerických odborníků, kteří zjednodušeně řečeno „pekli v troubě meteority“.

Studentka astrofyziky Maggie Thompsonová a její kolegové získali vzorky ze tří meteoritů, které dopadly v různou dobu na různá místa na Zemi. Konkrétně šlo o Murchisonův chondrit, který dopadl v roce 1969 v Austrálii, Jbilet Winselwan, nalezený v Západní Sahaře v roce 2013 a Aguas Zarcas, který dopadl na území Kostariky v roce 2019.

Všechny tři meteority patří do skupiny uhlíkatých chondritů typu CM. Tyto meteority by podle našich představ měly svým složením dobře odpovídat materiálu, z něhož vznikla Sluneční soustava.

Meteority v peci

Vzorky meteoritů vědci umístili do pece, kde je pekli při teplotě 1 200 °C a pomocí hmotnostní spektroskopie analyzovali plyny, které se v troubě při pečení uvolňovaly. Experiment tak v podstatě simuloval vznik rané atmosféry na čerstvě utvořené terestrické planetě. Současné teoretické modely předpokládají, že rané atmosféry kamenných planet se zrodily převážně z plynů, které se uvolňovaly z povrchu rodící se planety v důsledku jejího intenzivního zahřívání a teprve později z plynů, které vznikaly v důsledku vulkanické činnosti.

TIP: GJ 1132b: Pekelná výheň extrasolární Venuše s atmosférou plnou kyslíku

Vědci zjistili, že pečení z meteoritů uvolňuje především vodní páru, kterou doprovází nemalé množství oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého, plus menší množství vodíku a sulfanu. Rámcově to tedy odpovídá výsledkům teoretických předpovědí, i když na určité odlišnosti vědci narazili. Badatelé věří, že výsledky jejich neortodoxního výzkumu nám umožní vylepšit modely atmosfér u vzdálených exoplanet.


Další články v sekci