Podle čínských geologů se kolem roku 2010 změnila rotace zemského jádra

Máloco je tak nedostupné jako zemské jádro. Geologové ale dokážou zkoumat nitro planety i nepřímo. Podle nové studie čínských vědců prochází pevné vnitřní jádro pravidelným cyklem změny směru a rychlosti rotace.

26.01.2023 - Martin ReichmanVnitřní zemské jádro si můžeme představit jako „planetu uvnitř planety“. Podle toho, co něm víme, má poloměr zhruba 1 300 km a teplotu okolo 5 400 °C, čímž se blíží podmínkám na povrchu Slunce. Pravděpodobně jej tvoří směs niklu a železa, mohlo by jít ale také o extrémně hustou kouli plazmatu.

Jistotu o jeho složení pochopitelně nemáme, neboť k zemskému jádru se nejspíš nikdy nepřiblížíme. V prostředí ohromných teplot, zdrcujícího tlaku a zničující radioaktivity by nepřežila ani žádná současná hlubinná sonda. Navíc by se nejprve musela provrtat skrz víc než 6 000 km hornin a kovů. V porovnání s dosažením jádra naší planety představuje i mise na okraj Sluneční soustavy triviální podnik. Přesto existují způsoby, jakým mohou vědci vnitřní jádro Země studovat, aniž bychom jej museli přímo spatřit.

Cesta do středu Země

Jedním ze způsobů, jak zkoumat tajemství zemského jádra, je měření nepatrných rozdílů v seismických vlnách, které vznikají při zemětřeseních a při jaderných explozích. Právě na analýze seismických vln ze zemětřesení stojí i nový výzkum čínských vědců.

Podle zjištění Xiaodong Songa a Yi Yanga z čínské Pekingské univerzity se rotace vnitřního jádra kolem roku 2009 téměř zastavila a poté se obrátila opačným směrem. „Domníváme se, že vnitřní jádro rotuje vzhledem k zemskému povrchu sem a tam jako na houpačce.“ Jeden cyklus této houpačky podle nich trvá přibližně sedm desetiletí, „což znamená, že rotace mění směr zhruba každých pětatřicet let,“ uvedli vědci pro AFP.

Výzkumníci uvádějí, že jádro změnilo směr na počátku 70. let 20. století a předpovídají, že další obrat nastane v polovině 40. let 21. století. Toto otáčení podle nich zhruba odpovídá změnám v délce dne – malým odchylkám v přesné době, kterou Země potřebuje k otočení kolem své osy a změnám magnetického pole Země. V současné době se tak podle vědců nacházíme zhruba uprostřed jednoho z těchto cyklů.

Na počátku 70. let se podle čínských vědců vnitřní jádro vzhledem k zemskému povrchu neotáčelo. Od té doby se postupně roztáčelo zvyšující se rychlostí směrem na východ, až nakonec překonalo rychlost rotace zemského povrchu. Poté se jeho rotace zpomalila, až se v určitém bodě mezi lety 2009 a 2011 opět zastavilo. Nyní se podle vědců vnitřní jádro začíná postupně otáčet (vzhledem k zemskému povrchu) směrem na západ. Pokud jde skutečně o cyklické chování, pak by mělo docházet k postupnému zrychlení jeho rotace a následnému zpomalení někdy ve 40. letech 21. století. Tím by došlo k završení a dokončení celého cyklu.

Není důvod k obavám

Přestože závěry čínských vědců zní jako scénář ke katastrofickému filmu, není podle nich důvod k obavám. Pokud mají čínští vědci pravdu, změny v rotaci jádra nejspíš nikterak hmatatelně neovlivňují náš život. V opačném případě bychom si nějakých změn (vzhledem k relativní krátkosti celého intervalu) nejspíš museli všimnout.

TIP: Cesta k jádru: Jaké podmínky panují v samém středu Země?

Odborníci, kteří se na studii nepodíleli, se k jejím výsledkům vyjádřili pro média opatrně. „Jedná se o velmi pečlivou studii vynikajících vědců, kteří do ní vložili velké množství dat. Žádný z modelů ale podle mého názoru nevysvětluje všechny údaje příliš dobře,“ říká například John Vidale, seismolog z Jihokalifornské univerzity.


Další články v sekci