Před 30 tisíci lety jsme se křížili s neandertálci. Jejich geny ale postupně mizí

Geny z malých populací neandertálců dlouho neobstojí v mohutných lidských populacích

11.11.2016 - Stanislav MihulkaNeandertálci zřejmě zmizeli z historie asi před 30 tisíci let. Malá část jejich DNA ale přežila. Zůstala tu s námi, v lidské DNA. Geny neandertálců teď z našeho genomu postupně mizí.

Vědci odhalili, že existuje sice slabý, ale zato všudypřítomný tlak přírodního výběru, který vytrvale působí proti DNA neandertálců. Je to prý důsledek toho, že se velká lidská populace zkřížila s malou populací neandertálců.

Jde o to, že populace neandertálců byly historicky mnohem menší, nežli naše lidské populace. A v malých populacích se mohly udržet i ne zcela optimální geny. Když se ale neandertálci zkřížili s lidmi, tak se jejich geny najednou octly v mnohem větší populaci. A to byl jejich konec.

TIP: Muž z Altamury dárcem nejstaršího vzorku DNA neandertálců

Pokud by to tak nebylo a před 30 tisíci let by se bývaly střetly například zhruba stejně velké populaci lidí a neandertálců, tak by jejich geny byly v lidské DNA zastoupeny jiným způsobem.

  • Zdroj textu

    UC Davis, PLoS Genetics

  • Zdroj fotografií

    Miles Barger / Flickr


Další články v sekci