Příběh se šťastným koncem: Když Evropa zachraňovala čínské jeleny milu

Před téměř 2 000 lety byl jelen milu považován ve volné přírodě za vyhynulého a několik posledních kusů žilo v čínském císařském loveckém parku. Ty ale zahubila katastrofální povodeň v roce 1894. Dnes populace těchto vzácných jelenů čítá okolo 9 000 jedinců. O jejich záchranu se zasloužili nečekaní hrdinové – francouzský misionář a anglický vévoda.

13.09.2023 - Zuzana TeličkováV září roku 1865 měl francouzský misionář, zoolog a botanik Armand David možnost pozorovat v císařské oboře v Nan Haizi poblíž Pekingu stádo dosud neznámého druhu jelena. Vzhledem k neobvyklému vzezření zvířat se nejprve domníval, že jde o druh soba.

Živočich Armanda Davida natolik zaujal, že se mu podařilo získat kosti a kůži ze tří jedinců, jež později řediteli pařížského Přírodovědného muzea Alphonsu Milne-Edwardsovi posloužily k popsání nového druhu. Milne-Edwards měl k dispozici i dva neživé exempláře, a tak mohl anatomii vzácného zvířete důkladně prostudovat. Na počest objevitele jej pojmenoval jelen pátera Davida (či jelen Davidův, Elaphurus davidianus) a zařadil ho do samostatného rodu. Jelikož se mylně domníval, že Číňané jelena nazývají „milu“, ujal se i tento jednoduchý název, jenž přetrval do dnešní doby.

Dvě paroží ročně

Jelen milu má úzkou, protáhlou hlavu, velké oči, široká kopyta, dlouhý ocas a specificky utvářené, dozadu směřující paroží. Zvláštní směsice jednotlivých znaků dala vzniknout čínskému pojmenování sze-pu-shiang, což znamená „ani jeden ze čtyř“. Název vyjadřuje fakt, že milu nese částečnou podobu osla, krávy, velblouda i jelena a jeho vzezření jej na první pohled odlišuje od ostatních zástupců čeledi jelenovitých. Jeho dlouhý, štíhlý krk se podobá velbloudímu, kopyta má kravská, ocas je zakončen střapcem jako u osla a paroží má jelení. Zvláštností je, že toto paroží dorůstá dvakrát ročně, přičemž letní pár je větší než zimní.

Pohroma v rodné Číně

Jakmile se o novém druhu dozvěděla Evropa, začal se milu objevovat ve velkých zoologických zahradách. Čínský dvůr totiž velkoryse vyhověl žádosti ředitelů zoo a obohatil evropské sbírky o několik párů. Obdivovat je mohli návštěvníci zoo v Londýně, Berlíně a Paříži a brzy i v dalších významných zoo. V Číně však jelen žil pouze v císařské oboře, neboť z volné přirody byl již dávno vytlačen rýžovými poli a nadměrným lovem.

Když se v roce 1895 rozvodnila řeka Yongding a došlo k mohutným záplavám, které ztrhly zeď chránící park, vzalo poslední existující stádo za své. V roce 1939 se na území Číny již nenacházel jediný kus.

Záchrana z Evropy

Evropští chovatelé však nezaháleli a využili dobrých reprodukčních schopností jelena, aby se pokusili druh pro lidstvo zachránit. Chov se podařilo rozšířit zejména zásluhou francouzského misionáře, zoologa a botanika Armanda Davida a anglického vévody Herbranda Russella, hraběte z Bedfordu, který na svém panství v Anglii shromáždil stádo čítající osmnáct kusů, z nichž jedenáct bylo schopno reprodukce. Jeleni překonali i náročné období první světové války a po roce 1945 začali být chování v mnoha dalších zařízeních.

Nečekaní hrdinové ochrany přírody: Otec Armand David, francouzský misionář, průzkumník, zoolog a botanik (vlevo) a Herbrand Russell, 11. vévoda z Bedfordu. (foto: Wikimedia Commons, CC0)

V polovině padesátých let se několik kusů konečně vrátilo do své domoviny – do zoologické zahrady v Pekingu. O třicet let později byli jeleni vypuštěni na území bývalého císařského parku a nová obora vznikla také v rezervaci Dafeng poblíž Šanghaje. Populace jelena Davidova se rozrostla natolik, že se o jeho přežití již nemusíme bát. V současné době žije na 83 lokalitách více než devět tisíc jelenů Milu (včetně necelých tří tisíc jedinců žijících v divoké přírodě) a najdeme je nejen v Číně, ale i v Severní Americe, Evropě a Austrálii. V roce 2005 udělila čínská vláda projektu na záchranu jelena milu Cenu za ochranu života v přírodě.

Úskalí jelení reintrodukce

I přes utěšeně se rozvíjející populaci jelenů milu není stále vyhráno. Současná populace pochází z geneticky velmi malého vzorku a je tak ohrožena inbrední depresí – nepříznivými zdravotními dopady způsobenými rozmnožováním mezi příbuznými. Čím menší je výchozí populace, tím je pravděpodobnější je, že zvířata budou inbrední.

Podle odborníků je vlastně malým zázrakem, že vzhledem k omezenému genetickému základu jelenů Milu se zatím žádné známky rodové degenerace neobjevily. Podle Yuhua Dinga, bývalého ředitele čínské rezervace Dafeng, kde dnes žije asi šest tisíc jelenů milu, se mohou nepříznivé dopady objevit až v dalších generacích a je třeba proto populaci jelenů Davidových bedlivě sledovat. 


Další články v sekci