Rakouské Waterloo: Bitva u Hradce Králové

30.06.2016 - Stanislav Körner

Sto let po drtivé porážce, kterou v bitvě u Kolína utrpěla pruská armáda od Rakušanů, stály armády obou těchto národů opět proti sobě


Reklama

Počátkem července roku 1866 proti sobě u Hradce Králové stanuly postupující pruská armáda a armáda habsburské monarchie, jejímž nesnadným úkolem bylo pruský postup zastavit. Rakouští vojáci, jejichž valná část pocházela z českých zemí, se bili velice statečně. Tentokrát se však druhý „Kolín“ nekonal. Vedle „tradiční“ velitelské neschopnosti nejvyššího velení rakouské armády, k tomu přispěla hlavně modernější výzbroj pruské pěchoty a s ní související změny v taktice pěšího boje.

„Holá“ tragédie

Dne 3. července 1866 v půl osmé ráno zahájily pruské sbory za slabé podpory dělostřelectva útoky na předsunuté pozice Rakušanů ve středu rakouského obranného postavení. Začala bitva u Hradce Králové. Rakouská armáda měla relativní výhodu – vybrala si místo bitvy a mohla zahájit ženijní budování obrany, což částečně kompenzovalo lepší pěchotní výzbroj pruských vojsk. Vesnická stavení rovněž poskytovala obráncům výborné krytí, takže není divu, že pruský postup byl velmi pomalý a hlavně zaplacený velkými ztrátami na životech. 

Vše se ale změnilo v okamžiku, kdy chvíli před polednem po krátké dělostřelecké přípravě přešel na pravém křídle rakouského postavení do protiútoku 4. sbor polního podmaršálka Festeticse, který v součinnosti s částí 2. sboru postupoval proti divizím 1. pruské armády a bodákovou ztečí atakoval les Svíb obsazený pruskými pěšáky. Po urputném boji Svíb za cenu těžkých ztrát dobyly a obsadily rakouské jednotky. 

Po poledni, těsně po dobytí Svíbu, však Benedek dal rozkaz k ústupu do původního postavení, neboť dostal informaci, že se ze severu přibližuje 2. pruská armáda. V jejím příchodu právě v okamžiku, kdy se válečná štěstěna začala přiklánět na stranu rakouských zbraní, bývá často spatřována paralela k příchodu pruských sborů generála Blüchera na bojiště u Waterloo. I u Waterloo totiž příchod Prusů přinesl zvrat v bitvě, která se tehdy zpočátku vyvíjela jednoznačně příznivěji pro Napoleona Bonaparta. Podobně jako tehdy císař Francouzů měl i František Josef čelit drtivé porážce.

  • Zdroj textu:

    Válka REVUE Speciál 3/2011

  • Zdroj fotografií: Wikipedie

Reklama

Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Lukulské hody movitých Římanů na mozaice z 3. století.

Zajímavosti

Milující srdce přírody | Jim Picôt

Celkový vítěz - žralok plující v hejnu lososů.

Revue

Dávný Mars před 4 miliardami let mohla z části pokrývat voda

Vesmír

Robotický koala vylepšený koalí močí a trusem pátrá po tom, zda mají krávy sklony ušlapat koaly, když se ocitnou na zemi.

Věda
Historie

Vědci dlouho předpokládali, že humři necítí bolest, protože nemají skutečný mozek. Pozdější výzkum ale ukázal, že korýši na poškození tkáně reagují fyzicky i hormonálně, tudíž bolest pravděpodobně cítí.

Příroda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907