S kompasem v hlavě: Psi zřejmě vnímají magnetické pole a orientují se podle něj

Psi mají „šestý smysl“ pro navigaci. Nejspíše jde o schopnost orientovat se podle siločar magnetického pole Země

23.07.2020 - Stanislav MihulkaLidé už dlouho podezřívají psy, že mají „šestý smysl“, který používají při navigaci. Pro některé lidi je to dokonce něco nadpřirozeného. Výzkumný tým České zemědělské univerzity v Praze v těchto dnech zaujal celý svět svými výsledky, podle nichž je tímto šestým smyslem vnímání magnetického pole Země. Jako by měli v hlavě „kompas“.

Hynek Burda a jeho kolegové detailně zkoumali chování 27 loveckých psů během experimentu v otevřené krajině, která byla psům neznámá. Psi byli vybaveni kamerami, které vědců umožnily podrobně sledovat, jak se psi orientují v krajině. Ukázalo se, že když se psi dostanou do největší vzdálenosti od svého majitele a hledají cestu zpět, ve více než 75 procentech případů zahajují návrat přibližně dvacetimetrovým pohybem, který je orientován buď přímo na sever, nebo přímo na jih. To svědčí o zapojení magnetického pole do orientace psů.

TIP: Vědci objevili molekuly vnímající magnetické pole v očích psů a primátů

Výzkum magnetického smyslu u zvířat je velice komplikovaný. Jejich smyslům příliš nerozumíme a psy mohla ovlivnit celá řada faktorů. Přesto jsou vědci přesvědčeni, že jejich výzkum významně podporuje představu magnetické orientace u psů. Ve výzkumu stále pokračují a momentálně plánují zkoumat orientaci psů, jejichž magnetický smysl bude narušený speciálními magnetickými obojky.

  • Zdroj textu
  • Zdroj fotografií

    Unsplash/CC0 Public Domain


Další články v sekci