Saturnův měsíc Mimas by mohl skrývat podpovrchový oceán

Vědci jsou přesvědčeni, že se jim podařilo nalézt „přesvědčivé důkazy“ o existenci podpovrchového kapalného oceánu na Saturnově Hvězdě smrti.

28.01.2022 - Martin ReichmanSaturnův měsíc Mimas je známý především pro svou podobnost s fiktivní Hvězdou smrti z Hvězdných válek. Vědce ale víc zaměstnává jeho chování než jeho vzhled. Dřívější pozorování dnes již skončené mise sondy Cassini totiž ukázala, že je Mimas podezřele vratký. Badatelé již tehdy upozorňovali, že podivné chování Saturnova měsíce by mohla vysvětlovat existence podpovrchového oceánu.

Nová analýza dat shromážděných sondou Cassini tuto teorii potvrzuje a doplňuje. Podle Alyssy Rhodenové, výzkumnice ze Southwest Research Institute, je pravděpodobné, že se pod ledovou krustou Mimasu skutečně nachází tekutý oceán. Naznačují to podle ní matematické modely tepelného toku z povrchu měsíce. Podpovrchový oceán by se podle vědců mohl nacházet v hloubce od 24 do 31 kilometrů pod povrchem.

Na rozdíl od dalších potenciálně vodních světů nejsou na Mimasu patrné žádné známky lámání ledové kůry nebo jiné známky geologické aktivity. Matematické modely a počítačové simulace ale naznačují, že by Saturnův měsíc mohl klamat tělem.

TIP: Věčná záhada: Odkud se vzala voda na Zemi?

„Ověření Mimasova postavení jako oceánského měsíce by pomohlo posoudit věrohodnost různých modelů jeho vzniku a vývoje. To by nám pomohlo lépe porozumět Saturnovým prstencům a měsícům střední velikosti, a také rozšířit množství potenciálně obyvatelných oceánských měsíců, zejména u Uranu. Mimas je proto skvělý cíl pro naše další zkoumání,“ shrnuje nová zjištění doktorka Rhodenová.


Další články v sekci