Skandál v nejvyšších kruzích: Ošklivka Markéta zavrhla svého lucemburského manžela

Markéta Pyskatá byla žena, která žila podle svého. Opustila manžela, veřejně ho zesměšnila a nebála se ani církve

01.02.2016 - Helena ČtvrtečkováŘíkalo se jí Maultasch (česky doslova pytlová huba). Prý proto, že měla velké otylé rty. I tak se vdala. A to hned dvakrát. Jenže se před druhou svatbou jaksi nestačila rozvést a několik let tak měla muže dva! Na středověk to byla silná káva. Tenhle skandál zasáhl i české země. Aby ne, vždyť jejím prvním manželem byl Jan Jindřich Lucemburský (1322–1375), nejmladší bratr našeho Otce vlasti.

Dětské námluvy

Jan se s Markétou poprvé setkal v roce 1327 v paláci tyrolských hrabat poblíž Merana (dnes sever Itálie), neměli si ale co říct. Doslova. Ona neuměla česky a Jan neznal němčinu. Přesto se vzali 16. září 1330. Výhodný obchod jejich rodičů byl uzavřen.

Už v roce 1335 ale zemřel Jindřich Korutanský, tyrolský hrabě a Markétin otec. Markéta převzala jeho povinnosti a Jan si spíš užíval mládí. Jezdil na hony, škádlil místní děvčata a na svoji ženu ani nepomyslel. Mladá hraběnka možná nebyla pěkná, rozhodně ale byla dost chytrá na to, aby si poradila s mužem, kterého nesnášela. Když Jan v listopadu 1341 vyjel na lov, vyhnala ze svého hradu české služebnictvo a zavřela brány. Marně se snažil dostat dovnitř. Nakonec se musel vrátit do Čech, kde se později stal moravským markrabětem.

Pořádný skandál

Žádná žena, jakkoliv odvážná, se nemohla sama postavit tak mocnému rodu, jako byli Lucemburkové. Jenže Markéta našla spojence v římském císaři Ludvíku Bavorovi, který jí nabídl za manžela svého syna, braniborského markraběte Ludvíka. Pár ale nezískal svolení církve a šlo tedy o první civilní sňatek v historii. Když se to dozvěděl papež, vyloučil oba manžele z církve! 

Markéta se samozřejmě chtěla s Janem rozvést. Manželství podle jejich zastánců neplatilo, protože nikdy nebylo konzumováno. Hraběnka tvrdila, že se Jan nevzmůže na potomka, čímž ho veřejně zostudila. Církev byla ale neoblomná a spory se vlekly několik let. Karel IV. dokonce vytáhl do Tyrol s vojskem. Jana s Markétou nakonec rozvedl až v roce 1359 papež Inocenc VI., který zrušil i jejich vyloučení z církve. 


Další články v sekci