Speciální námořní jednotky: Nebezpeční žabí muži ve zbrani (2)

Neslyšně se přiblížit k nepřátelskému plavidlu, připevnit na ně výbušninu a stejně tiše zmizet dříve, než loď vybuchne – takhle zjednodušeně bývá někdy pohlíženo na práci „žabích mužů“. Jaký je skutečný rozsah dovedností členů elitních námořních jednotek?

21.07.2020 - Darina LukášováKdyž začala druhá světová válka, Itálie už měla své žabí muže vyškolené, zatímco ostatní země družstva bojových potápěčů teprve zakládaly (roku 1940 Velká Británie, následující rok SSSR a ještě o rok později USA a Francie). První italská jednotka vznikla roku 1939, od roku 1941 nesla název Decima Flottiglia MAS (10. flotila torpédových motorových člunů, X MAS).

Předchozí část: Speciální námořní jednotky: Nebezpeční žabí muži ve zbrani (1)

Na torpédu do světa

K dispozici měla motorové čluny, ale také řiditelná torpéda. Jednotka byla poměrně úspěšná, žabím mužům se podařilo potopit či poškodit přes desítku britských plavidel v přístavech Středozemního moře. Britové vytvořili vlastní torpéda a na oplátku se pokoušeli potápět italské a německé lodě. V rámci druhé světové války se potom žabí muži nejvýrazněji představili během vylodění v Normandii, kde měli za úkol výbušninami likvidovat překážky, které Němci nastražili do moře, aby Spojencům ztížili vylodění.

Po válce se jednotky žabích mužů začaly objevovat i v dalších státech, obvykle poté, co jejich první příslušníci absolvovali výcvik v USA, Velké Británii či Francii (přičemž kontakty s „mateřskou“ zahraniční jednotkou často zůstávají zachovány po desítky let). Během druhé poloviny 20. století se tyto speciální námořní jednotky staly elitními formacemi, jejichž členové absolvují nejnáročnější výcvik a plní strategicky významné úkoly. 

Izrael, Německo, Korea

Šajetet 13 se formovala pod vedením bývalých členů italské X MAS a nejprve používala italské vybavení. V poslední době se u veteránů této jednotky ve zvýšené míře vyskytuje rakovina, nejspíše v důsledku tréninku ve znečištěné řece Kišon. Vyšetřovací komise toto podezření nepotvrdila, přesto se ministerstvo obrany rozhodlo finančně odškodnit rodiny potápěčů.

Němečtí Kammpfschwimmers používají podobně jako další potápěči podvodní skútry, které jim umožňují překonat pod vodou rychleji větší vzdálenosti. V roce 1954 byla zformována ROKN SWF s hlavním úkolem – obranou země před Severní Koreou. Účastní se ale i například protipirátských operací u Afrického rohu.

Od Francie až po Thajsko

Francouzské speciální námořní síly vznikly roku 1942 podle britského vzoru. Jednotlivá komanda (celkem jich je sedm) nesou jména důstojníků padlých v druhé světové válce a během nasazení v Indočíně, přičemž komando Hubert jako jediné zahrnuje bojové potápěče. V roce 1956 byly zformovány thajské speciální námořní jednotky, které úzce spolupracují s americkými SEALs.  Světové pozornosti se Thajcům dostalo v roce 2018 při záchraně mladých fotbalistů a jejich trenéra ze zatopeného jeskynního komplexu Tham Luang Nang Non (jeden bývalý člen jednotek při akci zemřel).

TIP: Slavné protiteroristické útvary: Německý GSG9 a francouzský GIGN

Jelikož klasické střelné zbraně pod vodou nefungují, byli žabí muži zpočátku vyzbrojeni jen nožem. V polovině 70. let proto vznikla v SSSR podvodní puška APS, která vystřeluje kovové šipky na vzdálenost až 30 m a dodnes slouží ruským žabím mužům.


Další články v sekci