Staroměstské divadlo hrůzy: Krvavý konec 27 českých pánů
Tři pány, sedm rytířů a sedmnáct měšťanů čekalo 21. června 1621 krvavé představení, z něhož neměli vyváznout živí. Vzpoura proti Habsburkům, která vyvrcholila bitvou na Bílé hoře, měla mít takovou dohru, aby v případných odpůrcích arcidomu rakouského veškeré myšlenky na odpor jednou provždy potlačila.

TIP: Veliké theatrum v Městě pražském: Staroměstská poprava 27 českých pánů

Od páté hodiny ráno přicházeli odsouzenci na popraviště, kde byli postupně dle rodu a věku zprovozeni ze světa. Dvanáct hlav popravených vzbouřenců bylo poté pro výstrahu napíchnuto na Staroměstské mostecké věži, aby Pražanům připomínaly, že Habsburkové se české koruny nehodlají vzdát.


Další články v sekci