Strasti rodinného života: Novopečeným otcům se patrně zmenšuje mozek

Několik vědeckých studií potvrdilo, že ženám se po porodu mění mozek. Nyní se neurovědci zaměřili na mozky novopečených otců…

14.09.2022 - Stanislav MihulkaRodičovství je ohromnou výzvou pro matky i otce. Přichází mnoho změn, které se týkají nejen povinností nebo denního rozvrhu, ale také samotných těl rodičů. Řada dřívějších studií ukázala, že mateřství může změnit strukturu mozku dotyčné ženy. Mozky otců ale doposud byly v tomto směru přehlíženy.

O nápravu se pokusil mezinárodní výzkumný tým, který vedla Magdalena Martínez-García ze španělského Zdravotního institutu Karla III. Španělského. Vědci se zaměřili na neurologické změny, ke kterým dochází v mozku čerstvých otců. Jejich výzkum publikoval odborný časopis Cerebral Cortex.

Změny v mozku otců

Neurovědci pořídili pomocí magnetické rezonance snímky mozků 40 otců, jimž se narodilo první dítě. Polovina novopečených otců pocházela ze Španělska, druhá polovina z americké Kalifornie. Snímkování se sice v drobných detailech lišilo, u všech otců ale byly k dispozici snímky jejich mozku před porodem dítěte, a pak po porodu. Jako kontrolu vědci využili dalších 17 mužů ze Španělska, tentokrát bezdětných.

Výsledky ukázaly, že změny v mozku otce jsou obecně méně výrazné než v mozku matky. Přesto je ale možné tyto změny pomocí magnetické rezonance vystopovat. Zdá se, že se v mozku otce zmenšuje například šedá hmota mozkové kůry, která se podílí na sociální inteligenci. Rovněž dochází ke zmenšování zrakových oblastí mozkové kůry. 

TIP: Dobrá zpráva: Ženám se po porodu zmenšuje mozek

Nedávná studie z roku 2020 přitom ukázala, že otcové jsou oproti bezdětným mužům zdatnější v řešení úkolů spojených s vizuální pamětí. Vizuální systém zřejmě hraje u otců zásadní roli. Pomáhá jim rozeznat jejich děti a správně reagovat ve svízelných situacích, které rodičovství přináší.


Další články v sekci