U Mojmírovců doma: Mezi moravskými knížaty bylo občas pořádné dusno

Rodina má držet pospolu a vzájemně se podporovat. Pokud však jde o moc, peníze nebo čest, občas i bratr nezná bratra

14.03.2020 - Anna JordanováPanovníci Velké Moravy věděli své o nutnosti dobrých vztahů mezi příbuznými, zvláště těmi, kteří by je mohli nahradit na jejich panovnických postech. Nicméně i tato říše se dočkala svého rodinného palácového převratu. Proběhl mezi knížetem Rostislavem a jeho synovcem Svatoplukem z dynastie Mojmírovců v roce 870. 

Kdo s koho

Je nutno podotknout, že Velká Morava v té době spadala pod vliv západní části bývalé veliké franské říše. Ne že by tamní panovníci dohlíželi na každý krok místních vládců, ale udržovali si slovo v jejich jmenování. I sám Rostislav by se dost možná na trůn nedostal, pokud by jej východofranský král Ludvík Němec nepodpořil, a paradoxně tento panovník mohl i za jeho pád.

Rostislav se ukázal být vším, jen ne poslušným vazalem, který by buď plnil přání krále Ludvíka, nebo se mu alespoň příliš nepletl pod nohy. Naopak, nejen že vedl svou vlastní politiku bez ohledu na říši (ta zahrnovala i pozvání jakýchsi dvou věrozvěstů z Byzance), ale dokonce začal proti králi popouzet jeho vlastní syny! To už bylo na krále příliš... 

Němec se zlobí

Ludvík se rozhodl využít toho, že na Rostislavově dvoře žil jako jeho mladší spoluvládce synovec Svatopluk. Moci měl méně, než jeho strýc, ale ambicí o to více. Tajně spolu připravovali Rostislavovo svržení. Morava je však malá a spiknutí se neutajilo. Svatopluk měl jen tak tak štěstí, že unikl strýcově pomstě – Rostislav jej chtěl zabít na hostině, kterou pořádal. Naopak se mu podařilo chytit do léčky Rostislava! 

TIP: Osudová léta Mojmíra II.: Krize Velké Moravy a její pád

Nad bývalým velkomoravským panovníkem pak král Ludvík vynesl tvrdý soud. Poprava? Ta by byla příliš milostivá. Pyšného knížete Rostislava nechal oslepit, vykastrovat a potupně dožít zmrzačeného a zavrženého v jednom z klášterů ve své říši. Na trůn se dostal Svatopluk.     


Další články v sekci