Umělá slinivka mění život dětem s diabetem 1. typu

Aplikace CamAPS FX zjednodušuje život dětem s diabetem i jejich rodičům

22.01.2022 - Stanislav MihulkaDiabetes je náročným onemocněním, které značně zasahuje do života pacienta a pro malé děti to platí o to víc. Malé pacienty s diabetem 1. typu ovlivňuje značné množství faktorů, které komplikují udržení potřebné hladiny inzulínu. Malé děti jsou tím pádem velice ohrožené poklesem hladiny cukru v krvi i jeho vysokou hladinou. Oba tyto stavy jsou přitom velmi nebezpečné pro zdravý vývoj dítěte.

Dřívější výzkum ukázal, že déletrvající hypoglykemie u dětí s diabetem 1. typu souvisí s nižším IQ a pomalejším růstem mozku. Lékaři tuto situací obvykle řeší pomocí zařízení, která monitorují hladinu glukózy a v případě potřeby mohou dodat inzulín.

Chytrá aplikace CamAPS FX

Háček je v tom, že tato technologie sice funguje u starších dětí, ale u těch mladších to je horší. Vyžaduje totiž dohled nebo přímo asistenci rodičů, kteří musejí neustále sledovat hladinu glukózy dítěte a před aplikací zase manuálně upravují množství inzulínu, které pumpa zařízení vpraví do těla dítěte.

TIP: Zapomeňte na vpichy: Diabetikům zapne výrobu inzulínu mobilní aplikace

Roman Hovorka, který působí na britské Cambridgeské univerzitě, vedl výzkum revolučního zařízení s mobilní aplikací CamAPS FX, která v kombinaci s monitorem glukózy a inzulinovou pumpou představuje pozoruhodnou umělou slinivku. Zařízení automaticky upravuje množství inzulínu, podle předpovězených či naměřených hodnot glukózy.

Podle nedávno zveřejněné studie je tato technologie bezpečná pro malé děti a je pro ně přínosnější než dosavadní technologie tohoto typu. Aplikace CamAPS FX se učí, jak se u daného dítěte mění hladina inzulínu během dne. Rodiče se zapojují jen v době jídla a aplikují inzulín, zatímco jindy má vše pod kontrolou aplikace.


Další články v sekci