Už jediný trip s „magickými houbičkami“ dlouhodobě mění lidskou psychiku

I jediná zkušenost s halucinogenem, dokáže na dlouhou dobu změnit lidskou psychiku. Potvrzuje to nový výzkum dánských odborníků, kteří se zaměřili na účinky „magických houbiček“

10.03.2020 - Stanislav MihulkaI jediná zkušenost s halucinogenem, dokáže na dlouhou dobu změnit lidskou psychiku. Potvrzuje to nový výzkum dánských odborníků, kteří se zaměřili na účinky „magických houbiček“. Předmětem jejich zájmu byl halucinogenní alkaloid psilocybin, který se vyskytuje nejméně ve dvou stovkách druhů hub. Jeho nejvydatnějším zdrojem jsou lysohlávky, podle jejichž latinského názvu Psilocybe dostala molekula jméno.

Cesta k rozšířenému vnímání

Zmíněného výzkumu se zúčastnilo 10 zdravých dobrovolníků, kteří dostali jedinou dávku psilocybinu, v množství 0,2 až 0,3 miligramu na kilogram tělesné hmotnosti. Nikdo z nich přitom do té doby neměl co do činění s psychedelickými látkami. Dobrovolníci vyplňovali dotazníky, které mapovaly jejich osobnost a vztah k rozšířenému vnímání – poprvé před experimentem a následně po třech měsících po něm.

Osm z deseti účastníků experimentu uvedlo, že prožilo kompletní mystický zážitek, s nepopsatelnými pocity a transcendentní vnímání prostoru a času. Celkově se ukázalo, že i tento jediný psychedelický zážitek účastníky dlouhodobě změnil. Posunul je směrem k duchovnu, kreativitě a otevřenosti vůči novým zkušenostem, přičemž toto nastavení přetrvávalo i po třech měsících po experimentu.

Vědci v rámci této studie využili pozitronovou emisní tomografii (PET), aby zjistili, jak mozek mění svou aktivitu v reakci na psychedelickou látku. Potvrdilo se, že psilocybin interaguje serotoninovým receptorem (5-HT2AR). Serotonin má za úkol zprostředkovat přenos vzruchů mezi neurony. Změna na receptoru byla podle vědců patrná i týden po užití halucinogenu.

TIP: Nečekané odhalení: Uživatelé psychedelik jsou vstřícnější k životnímu prostředí

Ukázalo se ale také, že změna vazby receptoru 5-HT2AR po jednom týdnu negativně korelovala se změnou všímavosti či rozšířeného vnímání. Podle vědců jde o potvrzení, že účinek psilocybinu na vazbu 5-HT2AR je variabilní a vysoce individuální. Je tak jen velmi obtížné předem určit, jak bude látka účinkovat na konkrétního člověka. Obecnější odpovědi by zřejmě mohla přinést až studie provedená na větším počtu účastníků.


Další články v sekci