Vědci objevili karcinogenní polychlorované bifenyly i v hlubokomořském příkopu

Na dně Atakamského příkopu, jednoho z nejhlubších míst na Zemi, vědci objevili nebezpečné polychlorované bifenyly

20.04.2023 - Stanislav MihulkaPolychlorované bifenyly se od první poloviny 20. století využívaly jako aditiva v barvách, lacích a náplních mnoha různých zařízení. Až později se ukázalo, že tyto látky sice nejsou významně toxické při jednorázové otravě, jde ale o nebezpečné karcinogeny, zákeřné kvůli možnosti postupného hromadění v těle, které může mít velmi závažné důsledky pro zdraví.

Jednotlivé země sice víceméně zakazují používání PCB již dlouhé desítky let, přesto se ale tyto látky stále vyskytují v prostředí, včetně velmi odlehlých míst planety. Polychlorované bifenyly jsou totiž chemicky velmi stálé a odolné vůči vlivům prostředí. Výborně se rozpouštějí v tucích, což přispívá k jejich hromadění v těle.

Znečištěný příkop

Jak nedávno zjistil evropský výzkumný tým, v jehož čele stála Anna Sobeková ze Stockholmské univerzity, polychlorované bifenyly se nacházejí v materiálu na dně Atakamského příkopu, známého též jako Peruánsko-chilský příkop. Jde o jedno z nejhlubších míst na povrchu Země, jehož dno se nachází v hloubce kolem 8 tisíc metrů pod hladinou oceánu. Znepokojivé výsledky zveřejnil vědecký časopis Nature Communications.

Badatelé odebírali vzorky na pěti různých lokalitách na dně Atakamského příkopu, pomocí zařízení pro současný odběr většího počtu vzorků mořského dna. Ukázalo se, že PCB je přítomné v každém vzorku. Jejich množství sice není velké, nicméně vzhledem k odlehlosti místa a izolovanosti místa je přítomnost těchto látek pro vědce překvapením. Vyšší koncentrace badatelé objevili například v Baltském a Severním moři nebo třeba v Tokijském zálivu.

TIP: Časovaná bomba: Tající led v Grónsku může odkrýt opuštěnou toxickou základnu

Sobeková a její kolegové přiznávají, že je velmi zvláštní nalézt stopy lidské činnosti, ještě ke všemu tak toxické, na dně hlubokomořského příkopu. Jen těžko si lze představit místo na zemském povrchu, které by bylo tak vzdálené a izolované od lidské civilizace. V dohledné době se chystají do severozápadní části Pacifiku, kde hodlají velmi podobným způsobem prozkoumat Japonský příkop, který se táhne v podobné hloubce jako Atakamský příkop.


Další články v sekci