Vědci poprvé zmrazili, rozmrazili a poté úspěšně transplantovali orgány

Jednoduchá nanotechnologie umožnila zmrazení a dlouhodobé skladování plně funkčních orgánů

28.06.2023 - Stanislav MihulkaTransplantace orgánů zachraňují životy. V současné době mají ale lékaři k dispozici bohužel jen krátké časové okno, během kterého je možné orgány vyjmuté z těla dárce využít k transplantaci. Mnohé orgány kvůli tomu přicházejí nazmar (uvádí se, že u ledvin jde až o 20 %). Je to součást problému s chronickým nedostatkem řady orgánů pro transplantace.

Řešením by mohlo být zmrazování orgánů, které by prodloužilo jejich životnost. Dnešní metody zmrazování a následného rozmrazování ale nedostačují k tomu, aby se orgány uchovaly v takovém stavu, aby byly použitelné pro transplantace. Odborníci americké Minnesotské univerzity vyvinuli nový postup opětovného rozmrazení, který zajišťuje, že zmrazené orgány budou vhodné pro transplantaci.

Nanotechnologie pro rozmrazení orgánů

Klíčem k úspěchu bylo přidání nanočástic oxidu železa k používanému kryoprotektantu. Při vhodném použití magnetických polí tyto nanočástice, které jsou rozptýlené v cévách dotyčného orgánu, sehrají roli nepatrných „ohřívačů“ a zařídí, že se orgán zahřeje a rozmrazí rovnoměrně, což je nezbytné k zachování jeho životních funkcí.

John Bischof a jeho spolupracovníci uspořádali úspěšný experiment se zmrazením, rozmrazením a následnou transplantací ledvin potkanů. Nejprve ledviny zmrazili a v kryogenních podmínkách je skladovali 100 dnů. Následně je rozmrazili s využitím zmíněných nanočástic a transplantovali je pěti potkanům. Všechna pokusná zvířata přežila a do 30 dní se u nich plně obnovila funkce ledvin. Výsledky výzkumu vědci zveřejnili v odborném časopisu Nature Communications.

TIP: Jak obnovit poškozené plíce pro transplantace? Pomohou nám prasata

Je to poprvé, kdy někdo publikoval protokol pro zmrazení, dlouhodobé skladování, rozmrazení a úspěšnou transplantaci funkčního orgánu,pochvaluje si Bischof. „Jde o vyvrcholení více než desetiletého výzkumu. Nakonec jsme prokázali, že náš postup opravdu funguje.“ Jde o významný milník v oboru transplantací, který by mohl vést ke vzniku dlouhodobých bank orgánů.


Další články v sekci