Zahraniční mise Armády České republiky (3): KFOR - Neklidné Kosovo

Příslušníci AČR za sebou mají desítky zahraničních misí, mimo jiné v Makedonii, Litvě i na Islandu. Momentálně slouží například v Mali, Somálsku nebo na Sinaji. Nejvíce zásluh si však připsali v bývalé Jugoslávii, Iráku a Afghánistánu, kde se naše ozbrojené síly angažují i nyní

17.09.2017 - Petr JeřábekArmáda České republiky se podílela i na operacích KFOR (Kosovo Force, od roku 1999), když pomáhala zajišťovat postupnou stabilizaci Kosova a návrat této země k mírovému životu. Česká republika vyslala v červenci 1999 do akce 140 vojáků, ale už v listopadu téhož roku se jejich počet vyšplhal téměř ke dvěma stovkám. Náš kontingent tvořilo velitelství, sekce součinnosti se štáby KFOR, jeden letoun Antonov An-26 a hlavně 6. průzkumná rota, která tvořila jádro vyslaných jednotek. Po zmíněném posílení se zformovala navíc mechanizovaná četa a strážní družstvo.

Průzkumná rota působila v rámci Mnohonárodní brigády Střed a základnu měla v obci Gornji Sibovac. Mezi její hlavní úkoly patřilo střežení 42 km dlouhého úseku kosovsko-srbské hranice, ale také zajištění bezpečného návratu uprchlíků a vytvoření podmínek pro obnovu mírového soužití kosovských Srbů a Albánců. Rota mimo jiné nepřetržitě ochraňovala odříznuté a obzvlášť ohrožené oblasti obývané Srby. V květnu 2001 se počet vojáků navýšil na 400 a v únoru následujícího roku vznikl společný česko-slovenský mechanizovaný prapor o síle 500 lidí.

Jeho prostor odpovědnosti se v únoru 2002 rozšířil na jih a hranice střežená Čechy a Slováky se tak prodloužila na 51 km. V březnu se prostor působení jednotky ještě zvětšil o dalších 39 km hranice. První česko-slovenský prapor zůstal v Kosovu do října 2002, kdy jej nahradil 2. česko-slovenský prapor, který od švédského praporu převzal navíc dalších 12 km hranice a přilehlých oblastí. V dubnu 2003 jej vystřídal 3. česko-slovenský prapor, jehož operační prostor se opět rozšířil, a nově hlídal hranici o délce 112 km. Následovaly další rotace kádrů a v neklidné provincii sloužil do roku 2005 postupně ještě 4., 5. a 6. česko-slovenský prapor.

V druhé polovině března 2004 se naši vojáci podíleli na obnově klidu a pořádku při etnických násilnostech. Chránili přitom kosovské Srby před útoky Albánců, bránili dalšímu vypalování srbských obydlí a ničení kulturních památek. Kromě toho evakuovali stovky Srbů z ohnisek nepokojů. Střežili i významné srbské pamětihodnosti, jako třeba památník na Kosově poli, a doprovázeli autobusy vozící srbské děti do škol. Od 1. srpna 2005 do 31. července 2006 se dostalo České republice té cti, že zastávala roli takzvaného vedoucího státu v rámci Mnohonárodní brigády Střed.

Poté Češi předali velení Švédsku, ale náš prapor působil na Balkáně až do roku 2011. V současnosti tam slouží jen menší skupina důstojníků v mezinárodním štábu. V Kosovu zemřeli tři čeští vojáci. Nadrotmistr Vlastislav Hendrich a štábní rotmistr Luděk Severa zahynuli v září 2002 při nehodě obrněného transportéru, praporčík Lubomír Bejdák spáchal v červenci 2005 sebevraždu.

Příště: Enduring Freedom - Na středním východě

  • Zdroj textu

    VOJSKA Armáda České republiky

  • Zdroj fotografií

    Autor: Ministry of Defence and Armed Forces of the Czech Republic, Attribution, https://commons.wikimedia.org


Další články v sekci