Zásluha Otce vlasti: Pražské biskupství bylo povýšeno na arcibiskupství
Dlouhá staletí bylo pražské biskupství podřízeno arcibiskupovi v Mohuči. Až zásluhou Karla IV. a jeho významných kontaktů na francouzském dvoře byla 30. dubna 1344 povýšena pražská diecéze na arcibiskupství.

TIP: Vznik pražského biskupství: Prvním biskupem byl učený mnich z Magdeburku

Iniciátorem celé akce se stal budoucí princ Karel. Budoucího Otce vlasti tížilo, že český stát není uznáván jako plnoprávný celek, neboť mu chybí patřičný metropolita. S požadavkem na zřízení českého arcibiskupství se Karel obrátil na svého vychovatele z dětství a blízkého přítele, papeže Klimenta VI., který jeho prosbě vyhověl. Bulou „Ex superne providentia maiestatis“ povýšil pražské biskupství na arcibiskupství a současně mu podřídil olomouckou a nově vzniklou litomyšlskou diecézi, čímž vytvořil suverénní církevní provincii.


Další články v sekci