Zemřel Filip I. Kastilský, „sličný“ syn posledního evropského rytíře

22.09.2016 - redakce 100+1Filip I. Kastilský byl prvorozeným synem posledního rytíře středověku císaře Maxmiliána. Přestože do něj otec vkládal jako do svého následníka velké naděje, budování habsburského impéria se stalo úkolem jeho vnuků. Filipovi bylo totiž osmadvacet let, když 25. září 1506 nečekaně zemřel. Zanechal po sobě nejen žalem šílenou manželku, ale naštěstí také dva zdravé syny, Karla a Ferdinanda.

TIP: Šílená-Sličný: Dramatická láska až za hrob

Ano, přesně ty dva, kteří udělali ze střední a jižní Evropy doménu rakouského arcidomu. Zatímco Karel vládl říši, nad kterou slunce nezapadalo, Ferdinand se díky sňatku s jagellonskou princeznou Annou dostal na český trůn, který od té doby drželi Habsburkové až do konce první světové války.


Další články v sekci