Zúrodnění rašelinišť povede k uvolnění spousty rajského plynu do atmosféry

V rašeliništích je velké množství skleníkových plynů. Zemědělství je může vypustit do atmosféry

06.04.2018 - Stanislav MihulkaValnou většinu mokřin planety ve skutečnosti tvoří rašeliniště. V nich je vázáno velké množství plynů, které vznikají při rozkladu organické hmoty během existence rašeliniště.

Pokud se zúrodní, bývají mokřiny velmi výnosné pro zemědělství. Vědci ale varují, že odvodňování rašelinišť a jejich proměna na zavlažovaná pole, vede k uvolnění velkých množství rajského plynu, tedy oxidu dusného, do atmosféry.

TIP: Na dně Pacifiku vědci objevili největší známou mořskou zásobárnu metanu

Oxid dusný sice dovede rozesmát lidi, jeho dopady na globální ekosystém ale už tak veselé nejsou. Jde o nesmírně efektivní skleníkový plyn, dvěstěkrát účinnější než oxid uhličitý a desetkrát účinnější než metan. Zároveň je velmi nebezpečný pro ozonovou vrstvu, protože s ozonem oxiduje za vzniku dvou molekul oxidu dusičitého a tím ozon likviduje.

  • Zdroj textu

    University of Birmingham

  • Zdroj fotografií

    Herby / Wikimedia Commons


Další články v sekci