Archeologové objevili v Jeruzalémě stopy po zemětřesení popsaném v Bibli

12.08.2021 - Stanislav Mihulka

Bible se zmiňuje o silném zemětřesení, které v 8. století před naším letopočtem postihlo Jeruzalém. Archeologové věří, že se jim podařilo nalézt pozůstatky tehdejších událostí

<p>Před necelými 2 800 lety Jeruzalém zřejmě postihlo silné zemětřesení.</p>

Před necelými 2 800 lety Jeruzalém zřejmě postihlo silné zemětřesení.


Reklama

Kniha Zacharjáš, kterou sepsal stejnojmenný hebrejský prorok, je součástí Starého zákona. V 5. verši 14. kapitoly se prorok zmiňuje o zemětřesení, které se mělo odehrát v Jeruzalémě za vlády judského krále Uzijáše (Azarjáše), přibližně v letech 785 až 733 před naším letopočtem. Zmínky o zemětřesení se objevují i na dalších místech Bible. Izraelští archeologové nedávno našli důkazy, které biblický záznam zemětřesení zřejmě potvrzují.

Zacharjáš 14:

V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se rozpoltí vpůli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory uhne k severu a polovina k jihu.

Vy pak budete utíkat údolím mezi těmito mými horami, neboť to horské údolí bude sahat až k Asalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za dnů judského krále Uzijáše. Pak přijde Hospodin, můj Bůh, a s tebou všichni svatí, Bože .

V onen den nebude světlo, vše vzácné ztuhne mrazem.

Archeologové prováděli vykopávky v takzvaném Městě Davidově, což je nejstarší doposud obydlená čtvrť Jeruzaléma. Toto místo bylo opevněným městem již v době bronzové. Badatelé zde objevili vrstvu se stopami po rozsáhlé destrukci, jejíž datování odpovídá vládě krále Uzijáše. Podobné stopy ze stejného období se přitom nalezly i na dalších archeologických nalezištích v okolí, což podle vědců odpovídá silnému zemětřesení, které zasáhlo tuto oblast.

Nálezy zahrnují množství zničených nádob různého druhu, které rozbily hroutící se zdi tehdejších domů. Archeologové zároveň nenalezli žádné stopy po požárech, a proto pochybují, že by v tomto případě šlo o důsledky ozbrojeného vpádu. Z nálezů rovněž vyplývá, že zničené budovy a hradby byly po čase obnoveny. Zmínky v Bibli ale ukazují, že zemětřesení se tehdejším lidem vrylo do paměti a že to pro ně byl traumatizující zážitek.

TIP: Archeologové objevili pečeť, která patřila vládci biblického Jeruzaléma

Podle Joe Uziela, archeologa z Izraelského úřadu pro památky, je pravděpodobné, že Jeruzalém sice nebyl přímo epicentrem zemětřesení, byl jím ale výrazně ovlivněn. Závěry izraelských archeologů opatrně připouští i další odborníci, kteří se výzkumu přímo neúčastnili. Podle emeritního profesora archeologie na univerzitě v Tel Avivu Israela Finkelsteina jsou závěry poměrně věrohodné. Přesto ale očekává, že se k objevu vyjádří i další odborníci, především pak seismologové.

Reklama
Další články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

Fosilie ptakoještěra Balaenognathus maeuseri byla nalezena v německém lomu a byla popsána paleontology z Anglie, Německa a Mexika. (ilustrace: University of Portsmouth, Megan JacobsCC BY-SA 4.0)

Věda
Zajímavosti

Ratibořický zámek pravděpodobně zažil nejedno dostaveníčko paní kněžny s Metternichem… (Wikimedia Commons, KozuchCC BY-SA 3.0 + Wikimedia CommonsCC0)

Historie

Roztavená láva stéká z ostrova Havaj do Tichého oceánu. (foto: Shutterstock)

Příroda

Jak by asi vypadala obloha na planetě uvnitř kulové hvězdokupy? (ilustrace: Shutterstock)

Vesmír

V roce 2022 bylo objeveno pouhých 13 případů infekce vlasovcem medinským. Ještě v 80. letech minulého století jich byly miliony. (foto: The Carter Center, Louise GubbCC BY 4.0)

Věda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907