Archeologové zřejmě našli místo, kde byl odsouzen k smrti Jan Křtitel

Vykopávky v jordánském Machairúsu odkryly místo, kde zřejmě stál trůn Héródése Antipy – vládce, který nechal popravit Jana Křtitele

09.01.2021 - Stanislav MihulkaBible i starověký historik Flavius Iosephus popisují osud Jana Křtitele jako proroka a asketického kazatele z 1. století, který prováděl křty v řece Jordán. Jedním z mnoha lidí, kteří tímto rituálem prošli měl být i sám Ježíš Kristus.

Vlivu Jana Křtitele se ale začal obávat tetrarcha Héródés Antipas, vládce Galileje a Perey v rámci uspořádání Herodovské tetrarchie v Judeji. Kazatel totiž zřejmě kritizoval i jeho samotného.

Kvůli tomu, anebo možná kvůli přání princezny Salome, která si podle Nového zákona vyžádala hlavu kazatele za tanec, nechal Héródés Antipas Jana Křtitele popravit kolem roku 29 našeho letopočtu. K popravě mělo dojít v pevnosti Machairús, která se nachází poblíž Mrtvého moře, na území dnešního Jordánska. Vládce se obával, že by poprava oblíbeného kazatele mohla rozdmýchat nepokoje.

TIP: V biblické pevnosti na Golanských výšinách archeologové objevili rohaté postavy

Archeologové projektu Machaerus Excavations and Surveys at the Dead Sea, které vedl Győző Vörös, již v roce 1980 objevili v troskách pevnosti Machairús nádvoří, kde se mohly odehrát scény související s odsouzením Jana Křtitele. Nedávno zde nalezli i místo, kde podle nich stál trůn Héródése Antipy, což potvrzuje reálný základ biblického příběhu. Jak to v podobných případech bývá, odborníci jsou rozpolceni. Někteří z nich souhlasí se závěry archeologů projektu Machaerus, jiní jsou k nim skeptičtí.


Další články v sekci