Bakterie rezistentní na antibiotika mají v sobě vodní ptáci po celém světě

Nebezpečné bakterie odolné vůči antibiotikům vědci objevili i ve střevech tučňáků z Antarktidy

19.11.2018 - Stanislav MihulkaIntenzivní používání antibiotik v medicíně a v neposlední řadě také v zemědělství vedlo k masivnímu rozšíření bakterií, které jsou vůči antibiotikům odolné. V dnešní době se s těmito bakteriemi můžeme setkat prakticky po celém světě. Potvrzuje to i nový výzkum mezinárodního týmu vědců.

Badatelé zkoumali mikroflóru vybraných vodních ptáků. Zjišťovali přitom, zda bakterie v těchto ptácích mají ve svých buňkách geny pro rezistenci vůči antibiotikům. Do svého výzkumu zahrnuli celkem 110 vodních ptáků, od kachen žijících ve vodě čističek odpadních vod v Austrálii, až po tučňáky v Antarktidě, kteří žijí v místech poblíž lidských základen.

TIP: Bakterie izolované v podzemí miliony let jsou rezistentní vůči 18 antibiotikům

Ukázalo se, že bakterie s geny pro rezistenci vůči antibiotikům mají v sobě vodní ptáci ze všech zkoumaných lokalit. Nejvíce těchto genů bylo v bakteriích trávicí soustavy kachen z čističek odpadních vod, ale rezistentní bakterie žijí i v tučňácích z Antarktidy. Jak je vidět, s bakteriálními rezistencemi musíme počítat i do budoucna a hledat alternativní způsoby léčby nebezpečných bakteriálních infekcí.

  • Zdroj textu

    New Scientist

  • Zdroj fotografií

    CC0 Creative Commons


Další články v sekci