Blízké setkání: Evropská sonda Solar Orbiter proletěla ohonem komety Leonard

Evropská solární observatoř pohotově využila příležitost a díky vědecké improvizaci prozkoumala ohon komety Leonard

02.02.2022 - Stanislav MihulkaDlouhoperiodická kometa C/2021 A1, známá též jako Leonard, byla objevena v lednu 2021. K Zemi se nejvíce přiblížila 12. prosince a nyní se od nás opět vzdaluje. Na své pouti již proletěla kolem Venuše, na počátku ledna se nejvíce přiblížila ke Slunci a míří zpátky do vzdálených končin Sluneční soustavy. Podle odborníků se již pravděpodobně nikdy nevrátí a vyletí pryč, do mezihvězdného prostoru.

V podobných případech obvykle nemáme valné šance takový objekt detailně prozkoumat. U komety Leonard ale astronomové měli zvláštní štěstí. Shodou okolností totiž dlouhým ohonem této komety nedávno proletěla evropská solární observatoř Solar Orbiter a nabídla tím svým operátorům pozoruhodnou příležitost k průzkumu této vlasatice.

Unikátní příležitost

Jak říká Samuel Grant z britské University College London, „obrovskou výhodou v tomto případě bylo, že solární observatoř nemusela vynaložit vůbec žádné úsilí a najednou mohla detailně zkoumat kometu ve veliké vzdálenosti od Země“. Ohon komety se prostě připletl sondě do cesty. K blízkému setkání došlo ve dnech kolem 17. prosince 2021 a Solar Orbiter nasbíral spoustu zajímavých dat.

TIP: Průzkumník Solar Orbiter vyrazil na svou historickou misi ke Slunci

Blízké setkání sondy Solar Orbiter s kometou nebylo pro vědce překvapením. Díky počítačovým simulacím, které zahrnovaly trajektorii sondy, oběžnou dráhu komety a proudění solárního větru o setkání věděli předem. Právě solární vír sehrál významnou roli, protože jeho proudění určuje směr, jakým tryská ohon komety. 

Solar Orbiter byl samozřejmě navržen pro výzkum Slunce. Nicméně, je prošpikovaný vědeckými přístroji a některé z nich byly použitelné pro získání dat z ohonu komety Leonard. I tak ale šlo o kosmickou improvizaci.

Zařízení Solar Wind Analyzer, určené pro výzkum solárního větru, analyzovalo ionty a molekuly z ohonu komety. Magnetometr sondy zase detekoval signály, které v magnetickém poli Slunce vyvolal průlet komety. A kamery Solar Orbiteru pořídily spoustu snímků komety v různých oblastech elektromagnetického spektra.


Další články v sekci