Brána do pekla: Jaká temná tajemství skrývá jeskyně Creswell Crags?

01.08.2020 - Judith Krulišová

V anglickém hrabství Derbyshire věří, že právě u nich se skrývá vchod do pekla. Do podzemí střeženého démony má vést na první pohled nenápadná jeskyně poblíž městečka Creswell. Čeho se zdejší obyvatelé tak moc báli?!

<p>Ochranné značky na stěnách jeskyně u Creswellu. Bránily značky, aby se něco dostalo ven, nebo naopak chránily před nebezpečím zvenku?</p>

Ochranné značky na stěnách jeskyně u Creswellu. Bránily značky, aby se něco dostalo ven, nebo naopak chránily před nebezpečím zvenku?


Reklama

Skupina dívek a chlapců se smíchem míjí poslední dům ve vesnici a energickým krokem míří tam, kde se do tmy nadcházející noci pomalu halí les, za kterým se zvedá vysoká skála. Proti posledním paprskům zapadajícího slunce se zdá, jako by po jejích stěnách tančily žluté a rudé plameny. Rozpustilý smích náhle utichá a odvahu si teď musí dodávat i ti nejstatečnější. Ústí jeskyně se zlověstně černá a dovnitř se teď neodvažuje nikdo z těch, kteří se ještě v Creswellu holedbali, že sestoupí až k pekelné bráně. Všichni jako jeden muž zatajují dech a napínají sluch. Skutečně z hloubky slyší tlumený křik a tupé údery nebo vrzání dveří?! „Brána se otevírá,“ vykřikne kdosi a ostatní v panice s křikem sbíhají z kopce. Ani se neohlédnou. Přísahali by, že vchod do jeskyně olizují plameny a koutkem oka zahlédli samotného ďábla!

Tajemné značky

Co skrývá působivý vápencový útvar u břehu řeky Crags, který naše předky lákal už na samém úsvitu lidstva? Jeskynní komplex je hustě pokryt dlouhými i kratšími čárami, obrázky, písmeny i na první pohled nesrozumitelnými vzory. O tom, že rytiny v kameni jsou dílem člověka, nikdo nepochybuje. Symbolicky právě na Halloween čili v předvečer svátku Všech svatých bystrému zraku nadšeného jeskyňáře neunikla dvě „V“ – písmena, která označují dávnou modlitbu k Panně Marii odříkávanou ve chvílích největší krize. 

Obrazce, které byly až donedávna považovány za graffiti z viktoriánské doby, se ukázaly být jednou z největších anglických sbírek znaků a značek, jejichž účelem bylo odvracet zlé a temné síly. Tato čarodějnická znamení pocházejí pravděpodobně z přelomu 17. a 18. století. 

Byla to doba, kdy lidé věřili, že vás čarodějnice mohou uřknout, otrávit vám dobytek, odlákat manžela či manželku nebo unést a sníst děti. Rozsah znaků, stejně jako různorodost jejich umístění na stěnách a stropech jeskyně, jsou ojedinělé. Můžete světlem lampy ozářit kteroukoliv část sluje – vždy se před vámi zjeví zašifrované výzvy k bohorodičce, prosby o ochranu a zkřížené písmeno „I“ odkazující k Ježíši na kříži.

Od 16. do 19. století lidé křesťanskou symboliku užívali běžně, aniž by jí přisuzovali náboženské významy. Znaky tak nejsou svědectvím o hluboké víře v Boha, ale o ohromném strachu před temnými silami, s nimiž se mohou utkat právě jen Bůh, Ježíš nebo Marie. Proto jsou také v čarodějnických značkách nejčastěji voláni na pomoc.

Poblíž pekla

Původní vesnice Cres­well byla v minulosti k jeskyním mnohem blíže než dnes. Až v 19. století byla přemístěna, aby uvolnila místo pro pozemky hraběte z Portlandu. I to mohlo sehrát významnou roli při vytváření legend a bájí o vchodu do pekla. Vesnické obyvatelstvo žilo skalnímu útvaru i jeho tajemným útrobám mnohem blíže. Do nitra jeskynního systému se tak vydal nejeden odvážlivec, aby přinesl svědectví o hrůzách, které v podzemí zahlédl. 

Skály kromě jeskyně skutečně skrývají velmi hlubokou, dosud neprozkoumanou díru. Odtud tedy pravděpodobně pochází představa o bráně pekla a nutnosti ji zapečetit kouzly, magickým zaříkáváním nebo s pomocí svatých. 

Postupem času se jeskyně stala místem, které obyvatelé nejen nejbližší vesnice spojovali s nešťastnými událostmi. Za veškeré sucho, neúrodu, přírodní katastrofy a smrt zřejmě dávali vinu právě malebné skále a jeskynnímu systému, který se v jejích hloubkách skrývá.

Rituální ochranná znamení většinou nalézáme na oknech domů a v kostelech, kam se lidé před zlými duchy uchylovali. Jeskyně jsou spíše výjimkou a takto velký nález naprostý unikát.

TIP: Pravda o „bráně do pekel“: Co zabíjelo u tureckého Hierapolisu?

Co se tedy skutečně skrývá na dně hluboké jámy, na jejíž dno nedohlédneme? Věděli snad naši předci něco, co my nevidíme? Bránily značky něčemu zevnitř, aby se dostalo ven, nebo naopak chránily někoho, kdo se v jeskyni skrýval, před nebezpečím zvenku? A co bylo tehdy považováno za nebezpečné? Víly, čarodějnice, démoni nebo dokonce ďábel? Značky mlčí a halí jeskyni do tajemství, které ani dnes – po stovkách let nejsme schopni rozluštit! 

Jak se chránit před zlem

Tajemné čarodějnické značky se nazývají apotropaion, což v překladu z řečtiny znamená odvracet. Apotropaické neboli obranné magie se užívalo k odklonění zlého a uchování dobrého. Mocnými ochrannými symboly byly opatřeny například brány měst, dveře, sloupy, rohy budov, mince, ale i zbraně. Stejný význam měly i chrliče středověkých katedrál nebo lvi před jejich vchodem. Můžeme mluvit i o apotropaických gestech nebo jednání, které nás chrání. Například prsty, jejichž zkřížením chceme přivolat něco dobrého, nebo klepání na dřevo, kterým naopak odvracíme nechtěné. V současnosti podobné účely plní amulety a talismany pro štěstí. 

Reklama

  • Zdroj textu:

    100+1 zahraniční zajímavost

  • Zdroj fotografií: Wikimedia, ShutterstockDalší články v sekci

Reklama

Reklama

Aktuální články

V roce 2022 bylo objeveno pouhých 13 případů infekce vlasovcem medinským. Ještě v 80. letech minulého století jich byly miliony. (foto: The Carter Center, Louise GubbCC BY 4.0)

Věda

Na celém světě existuje přibližně 7 000 různých jazyků. Jen v Evropě je jich okolo 200. (foto: Shutterstock)

Zajímavosti

Rover Ingenuity má za sebou již 40 letů v atmosféře Marsu. (ilustrace: NASACC BY 4.0)

Vesmír

Císař Karel I. provádí inspekci bosenského pluku na italské frontě. (foto: Wikimedia CommonsCC0)

Válka

Marie Habsburská (1505–1558), obraz německého malíře Hanse Maler zu Schwaze. (zdroj: Wikimedia Commons, CC0)

Historie

Pelikáni na jezeře Kerkini. V hladině se zrcadlí dvoutisícové vrcholy pohoří Belasica zahalené bělavými mračny. (foto: Vladimír Šoltys - se souhlasem k publikování)

Příroda

Nové časopisy Extra Publishing

RSSInzerceO serveru (Redakce)Partnerské weby
© Extra Publishing, s. r. o. 2007–2011. ISSN 1804-9907