Další záhada: Rover Curiosity na Marsu detekoval kyslík neznámého původu

Na Marsu je problém nejen s metanem, ale i s kyslíkem. Podle vědců jeho hodnota nevysvětlitelně kolísá

15.11.2019 - Stanislav MihulkaMars má oproti Zemi velice řídkou atmosféru, která je z naprosté většiny – přibližně z 95 %  tvořená oxidem uhličitým. V malém množství tam ale jsou i jiné plyny a ty teď vědcům zamotaly hlavu. Již nějaký čas víme o záhadném metanu, který se v atmosféře Marsu bere z bůhvíjakého zdroje. A teď se k metanu přidal kyslík.

Přístroje amerického roveru Curiosity po celý rok měří v atmosféře kráteru Gale, kde rover pracuje, relativní obsah kyslíku vzhledem k oxidu uhličitému. Nedávné vyhodnocení těchto dat ukázalo, že během léta v kráteru Gale nevysvětlitelně stoupá obsah kyslíku o zhruba 30 procent. Na podzim pak zase množství kyslíku poklesne na předešlou úroveň. Mezi jednotlivými lety se ale tento průběh v detailech liší.

Odborníci NASA jsou v rozpacích. Zatím netuší, odkud se ten kyslík bere. Vzhledem k nepravidelnému průběhu změn obsahu kyslíku prý nejspíše nejde o záležitost spojenou se sezónními změnami atmosféry. Snad by to mohl být nějaký doposud neznámý chemický zdroj, který uvolňuje a pak zase pohlcuje kyslík.

TIP: Nový objev Curiosity: Mars měl kdysi atmosféru plnou kyslíku

Metan i kyslík mohou být produkovány geologickými chemickými procesy. Anebo třeba mikroorganismy. Podle odborníků v tuto chvíli neexistuje žádný přesvědčivý důkaz, že je na Marsu život, takže by metan s kyslíkem měly být spíše chemického původu. Jistotu ale zatím nikdo nemá.

Třetinový nárůst

Přestože pro vědce je kolísání hladiny kyslíku mimořádně zajímavé téma, v absolutních číslech se žádné velké drama nekoná – obvyklá úroveň kyslíku v atmosféře Marsu činí pouhých 0,16 % (pro srovnání procentuální podíl kyslíku v pozemské atmosféře je necelých 21 %). Zvýšení o 30 % tak znamená, že došlo ke krátkodobému zvýšení kyslíku v atmosféře na hodnotu 0,2 %.

  • Zdroj textu
  • Zdroj fotografií

    NASA/JPL-Caltech/MSS


Další články v sekci