Dobrá volba: Jiří z Poděbrad českým králem

V roce 1458 usedl na český trůn jeden z nejvýznamnějších státníků naší historie

23.08.2016 - Lenka PeremskáSpory zmítaná země přežívající dosud pod přísnou rukou katolických panovníků pohlížela na zvolení tolerantního kališníka s velkou nadějí a v budoucnu měla česká společnost nejednou zjistit, jak šťastná a prozíravá byla volba na sklonku padesátých let 15. století.

Šlechtic králem

Přestože byl Jiří z Poděbrad za hranicemi označován za vraha a traviče někdejšího mladičkého krále Ladislava Pohrobka a přestože byl prvním zvoleným panovníkem nikoliv na základě dědičnosti nebo příslušnosti k dynastii, jeho autorita a přirozený talent k vyjednávání mu brzy zajistily neotřesitelnou pozici. Teprve novodobé výzkumy zprostily českého krále podezření z úkladné vraždy svého předchůdce, které v podobě halasné fámy obíhalo zejména rakouské země. Náhle zemřelý Ladislav Pohrobek pravděpodobně podlehl jedné ze vzácných forem leukémie. Tato nemoc však byla raně novověkým lékařům zcela neznámá, není proto divu, že se mnohem raději uchylovali k možnému travičství.

Vůbec poprvé v českých dějinách byl do čela země zvolen obyčejný příslušník panského stavu. Žádný potomek slavného rodu ani přiženěnec, který by se od dětství připravoval na životní dráhu českého krále. Z toho však plynula i naprostá absence jakýchkoliv informací o mládí Jiřího z Poděbrad.

TIP: České sjednocení Evropy: Mírový projekt Jiřího z Poděbrad

Víme jen, že se narodil roku 1420 Viktorinovi z Kunštátu, aniž bychom si byli jisti matčiným jménem. Malý Jiří záhy osiřel a byl vyslán ke svým příbuzným, kde se mu dostalo základům vzdělání. V žádném případě se však nedalo hovořit o hlubokém ponoření do výuky, protože český král nikdy neovládl latinu a němčinu používal jen s velkými obtížemi. Ze stínu za historickými prameny vystoupil Jiří z Poděbrad teprve ve svých čtrnácti letech, kdy se zúčastnil bitvy u Lipan. Od této doby se v dějinách začal objevovat jako stále uznávanější kališnický přívrženec a později i vůdce. Jeho smělost a prozíravost nakonec dovedla české pány k rozhodnutí vybrat ze svého středu právě tuto osobnost a učinit ji českým králem. 

  • Zdroj textu

    Tajemství české minulosti

  • Zdroj fotografií

    Wikipedie


Další články v sekci