Hlasy, paranoia a sebevraždy: Znečištěný vzduch zhoršuje duševní zdraví teenagerů

Jak se žije mladým lidem v prostředí se znečištěným vzduchem? Závěry studie britských vědců jsou alarmující

29.03.2019 - Stanislav MihulkaS využitím britské národní databáze pro výzkum psychotických stavů mladých lidí z Anglie a Walesu „E-Risk“ vědci zjistili, že teenageři, kteří žijí v oblastech s větším množstvím smogu, mají větší šanci, že se u nich rozvinou psychotické stavy. Ty pak následně vedou k rozvoji duševních onemocnění a mentálních problémů v pozdějším věku.

Vědci odhalili, že děti, které jsou vystavené většímu množství oxidů dusíku a malým částicím prachu, častěji trpí psychotickými stavy. Tento vztah mezi zhoršenou psychikou a špatným ovzduším přetrvával, i když badatelé přihlédli ke genetickým predispozicím a socioekonomickým faktorům, které by mohly souviset s psychózami.

Hlavní autorka studie, Dr. Helen Fisherová z IoPPN, vidí hlavní rizika v obtížné léčitelnosti psychotických poruch. Zároveň tyto poruchy představují pro jednotlivce, rodiny, zdravotnické systémy a společnost velkou zátěž. Zlepšením našeho chápání toho, co vede k rozvoji psychotických poruch se můžeme pokusit onemocněním předcházet a vyhnout se tak vzniku závažných duševních problémů.

TIP: WHO: Znečištění ovzduší zabije ve světě více malých dětí než malárie

Spoluautor studie profesor Frank Kelly k tomu dodává: „Děti a mladí lidé jsou nejvíce ohroženi zdravotními dopady znečištění ovzduší vlivem juvenility (nedospělosti) mozku a respiračního systému. Vzhledem k tomu, že 70% světové populace bude do roku 2050 žít ve městech, mělo by být odhalování mechanismů spojujících městské prostředí s rozvojem psychóz naléhavou prioritou v oblasti veřejného zdraví.“ 


Další články v sekci