Bylo to jen otázkou času: Invazní ohniví mravenci jsou již i v Evropě

Na Sicílii byla objevena invazní populace ohnivých mravenců. Vědci se tohoto okamžiku obávali desítky let.

14.09.2023 - Stanislav MihulkaMravenci Solenopsis invicta, kterým se kvůli jejich bolestivému žihadlu někdy také přezdívá „ohniví mravenci“ , jsou v dnešní době velmi obávaným invazním druhem, který celosvětově způsobuje páté nejvyšší finanční ztráty ze všech invazních druhů vůbec. Jde o miliardy dolarů, které přicházejí vniveč v řadě zemí světa.

Tito mravenci se masivně šíří a vážným způsobem poškozují ekosystémy, které obsadili. Podle odborníků například v Austrálii poškozují ohniví mravenci původní přírodu zhruba stejně, jako invazní kočky, psi, lišky, velbloudi, králíci a ropuchy obrovské dohromady. Ohniví mravenci platí za mimořádně agresivní druh. Jejich jed obsahuje toxiny, které u citlivějších jedinců může vyvolat vážné alergické reakce a ve vzácných případech i anafylaktický šok. Mravenci na nově „dobytých“ územích vytlačují původní druhy a poškozují tak místní ekosystémy. Zkušenosti ze světa také hovoří o tom, že ohniví mravenci poškozují zemědělce – útočí hlavně na mladé rostliny, jejich semena a kořeny.

Celosvětová hrozba

Mravenci Solenopsis invicta původně pocházejí z tropické a subtropické Jižní Ameriky. V moderní době se rozšířili do Mexika, na jih Spojených států, do Karibiku, do Číny, Tchaj-wanu, Austrálie, Filipín a také do Japonska. Většina těchto invazí je přitom zřejmě druhotných a přišly ze Spojených států. Do dalších koutů světa se mravenci dostali díky globálnímu obchodu. Jak vyplývá ze studie, nedávno zveřejněné časopisem Current Biology, nyní doputovali ohniví mravenci i do Evropy.

Mattia Menchetti z Institutu evoluční biologie ve Španělsku a jeho kolegové hlásí, že se ohniví mravenci objevili na Sicílii. Jsou tam v hojném počtu, takže jde o plnohodnotnou invazi. Poblíž Syrakus vědci objevili na relativně malé ploše 88 mravenčích hnízd. Jde o první oficiální pozorování těchto proklínaných mravenců na území Evropy.

TIP: Havajský ostrov Kauai čelí invazi nepříjemných „elektrických mravenců“

Tito mravenci jsou jedním z nejhorších invazních druhů na Zemi. Mohou se šířit alarmující rychlostí,“ potvrzuje Menchetti. „Jejich objevení v jižní Itálii nás překvapilo, ale v podstatě jsme všichni věděli, že tento den přijde.“ Jakmile se ohniví mravenci dostanou do nového prostředí, mohou se šířit mnoha různými způsoby. Odnese je vítr, mohou se plavit s využitím živých vorů z vlastních těl a mohou se také šířit zcela nepozorovaně pod zemí. Pokud mají příznivé podmínky, je nesmírně obtížné, ne-li nemožné je zastavit.


Další články v sekci