Jak může zaniknout černá díra?

Hvězdné černé díry představují zbytky po závěrečných životních stadiích velmi hmotných stálic. Vznikají gravitačním kolapsem vyhaslého jádra obří hvězdy. Jakým způsobem mohou takové černé díry zaniknout?

08.07.2023 - Michal ŠvandaPojem „černá díra“ zahrnuje mnoho typů objektů, od hypotetických miniaturních černých děr, které vznikly v mladém vesmíru, přes útvary hvězdných hmotností až po černé veledíry v centrech galaxií. V současné době známe jen dva mechanismy, jak by mohly dané objekty zanikat, a jeden z nich je docela přirozený: Černá díra zanikne po srážce s nějakým svým protějškem. Výsledkem se sice stane opět černá díra, ale logicky půjde o jiný objekt. S jistotou o existenci popsaných událostí víme od roku 2015, kdy detektor LIGO poprvé zachytil gravitační vlny pocházející shodou okolností z kolize dvou černých děr.

TIP: Kolik typů černých děr známe a jak vznikají?

Druhý mechanismus zániku představuje tzv. vypařování, kdy se samovolně tvoří pár částice–antičástice na horizontu událostí černé díry, přičemž částice nad horizontem může z vlivu „monstra“ v nějaké formě uniknout. Uvedený proces je hypotetický a měl by probíhat tím rychleji, čím méně je černá díra hmotná.


Další články v sekci