Jedovaté olovo stále zabíjí a mění osobnosti milionů lidí

Neurotoxické olovo už sice nezamořuje prostředí z výfukových plynů, stále se s jeho škodlivými účinky ale potýká mnoho milionů lidí především v chudších částech světa.

19.10.2023 - Stanislav MihulkaZásadním zdrojem nebezpečného olova v prostředí představoval ve 20. století olovnatý benzín a přestože se již dnes nikde na světě nepoužívá, účinky toxického olova si i nadále vybírají svou daň. Ukazuje to nedávný výzkum podporovaný Světovou bankou, který zveřejnil odborný časopis Lancet Planetary Health.

Vědci dospěli k závěru, že zhoubný vliv olova je mnohem větší a všudypřítomnější, než jsme až doposud tušili. Odhadují, že jen v roce 2019 mělo olovo celosvětově na svědomí asi 5,5 milionů mrtvých v důsledku kardiovaskulárních onemocnění. Vystavení účinkům olova je kromě toho spojováno i se snížením skóre IQ, horším duševním zdravím a vyšší mírou násilí. Podle vědců se v roce 2019 zhoubné účinky olova podepsaly na ztrátě 765 milionů bodů IQ a tento dříve hojně využívaný kov změnil osobnosti celé generace lidí narozených ve 20. století.

Škody na srdci i mysli

Odhadované škody způsobené olovem jsou přitom podle vědců proti dřívějším předpokladům o 80 procent vyšší v případě IQ a dokonce šestkrát větší pokud jde o úmrtí na kardiovaskulární choroby. Dlouhodobé vystavení olovu vyvolává u dětí během prvních pěti let života průměrný pokles IQ o 5,9 bodů. Autoři studie rovněž varují, že se 95 procent těchto neblahých důsledků přítomnosti olova týká nízkopříjmových a středněpříjmových zemí světa.

Náš výzkum ukázal, že olovo má stále velmi škodlivý vliv na lidské zdraví, větší, než jsme si připouštěli,potvrzuje první autor studie Bjorn Larsen, bývalý environmentální ekonom Světové banky. „Rovněž se ukazuje, že vliv olova přináší značné ekonomické ztráty, navíc v zemích, které se s tím vyrovnávají hůře než vyspělé státy.

TIP: Vystavení olovu v dětství vedlo ke snížení IQ u více než poloviny Američanů

Jak potvrzují testy na přítomnost olova, které prováděla organizace Pure Earth, olovo se v dnešní době vyskytuje ve velkém množství například v levném kuchyňském vybavení, v barvách, kosmetice nebo v hračkách. Přestože se může zdát, že znečištění olovem je problémem minulosti, v některých částech světa zůstávají jeho dopady stále stejně škodlivé.


Další články v sekci