Vystavení olovu v dětství zřejmě zvyšuje sklony ke kriminálnímu chování v dospělosti

Jedovaté olovo vážně narušuje zdravý duševní vývoj dětí, snižuje jejich IQ a podle nové studie také zvyšuje pravděpodobnost kriminálního chování v dospělosti

16.08.2023 - Stanislav MihulkaOlovo má celou řadu příznivých vlastností – jeho rudy jsou dobře dostupné, vzhledem k velmi nízké teplotě tání je dobře kujné už při pokojové teplotě a zároveň je velmi těžké a také odolné. Lidé si toho všimli už dávno a od starověku používají olovo jako materiál pro výrobu rozmanitých předmětů a konstrukcí.

Olovo má bohužel i jednu zásadní vadu – je velmi toxické a co je ještě horší, hromadí se v těle, především v kostech a jen obtížně se dostává z těla ven. Jako neurotoxin ohrožuje lidské zdraví i životní prostředí. Olovo je nebezpečné především pro děti, protože narušuje jejich duševní vývoj, snižuje IQ a vyvolává změny chování.

Dělá olovo z dětí kriminálníky?

Maria Jose Talayerová z americké Univerzity George Washingtona a její spolupracovníci analyzovali dřívější studie týkající se toxicity olova a dospěli k závěru, že vystavení olovu během dětství zřejmě zvyšuje sklony ke kriminalitě v pozdějším životě. Výzkum týmu Talayerové zveřejnil odborný časopis PLOS Global Public Health.

Badatelé našli spojitost mezi vystavení dětí olovu a vývojem agresivního či nepřátelského chování, včetně kriminality. Určitý problém byl ale v tom, že Talayerová s kolegy, navzdory důkladnému pátrání, narazili jen na 17 dřívějších výzkumných prací, které vyhovovaly jejich kritériím, což není u tohoto typu výzkumu mnoho. Výsledky je proto dobré brát s jistou rezervou. 

Na druhou stranu závěry týmu Talayerové jsou v souladu s výsledky rozsáhlých studií, které odhalily souvislost mezi snížením zátěže dětí olovem a omezením kriminality ve Spojených státech v průběhu 20. století. 

TIP: Vystavení olovu v dětství vedlo ke snížení IQ u více než poloviny Američanů

V moderní době byl donedávna hlavním zdrojem olova olovnatý benzín. Olovo se k dětem také dostává z průmyslových provozů, nekvalitních výrobků či barev nebo i ze starých olověných trubek. Badatelé jsou přesvědčeni, že kvalitní prevence a ochrana dětí před olovem prospěje celé společnosti.


Další články v sekci