Jemen: Pohostinná země královny ze Sáby

Vnímavého pozorovatele, který zavítá do Jemenu, určitě vedle neobvyklé architektury, umění a pro nás exotického oblečení mužů a žen, upoutá také srdečná pohostinnost doprovázená specifickými jídelními zvyklostmi

02.12.2018 - Jana ŠtefanikováČetné projevy úcty ze strany Jemenců a neskrývané emoce při komunikaci s cizími návštěvníky, kterých v zemi zatím stále není moc, umocňují až pohádkový dojem z této pozoruhodné země. Rozmanitost Jemenu dotváří rozsáhlé pouště s velmi obtížnými životními podmínkami, četná pohoří s políčky šplhajícími až k vrcholkům hor, a městečka rozesetá i ve zdánlivě neobyvatelných oblastech.

Zaprášené zlato královny ze Sáby

Území v nejjižnějším cípu Arabského poloostrova přitahovalo pozornost už ve starověku. Přízvisko Arabia Felix (Štastná Arábie), které mu dali Římané, výmluvně dokládá, jak byla oblast dnešního Jemenu vnímána. K pověsti možná přispěl fakt, že se odtud po staletí vyvážela zejména káva a kadidlo. Především zde ale zřejmě bylo situováno v Bibli i Koránu zmiňované území panovnice Bilkis (což je jméno, které jí přisuzuje islámská tradice) – u nás známé jako královna ze Sáby. Podle Starého zákona se královna doslechla o velké moudrosti izraelského krále Šalomouna a vypravila se o ní sama přesvědčit. Jako dary s sebou přivezla vzácné balzámy, drahokamy a 120 talentů zlata. To o bohatství její země mnohé vypovídá.

Dnešní Jemen je ovšem jednou z nejchudších arabských zemí a snaží se vypořádat s problémem ubývajících ropných zdrojů, kterým stále vděčí za relativní ekonomickou prosperitu. Vláda se snaží situaci řešit reformami a programy podporujícími jiné typy průmyslu.

Listy místo skleničky

Jemen ovšem není žádná zaostalá výspa civilizace, v posledních desetiletích spojila důležitá města síť asfaltových silnic, funguje veřejná doprava, přibývá osobních aut. Země se modernizuje. Ve velkých městech je k dostání veškeré nám známé spotřební zboží, fungují služby, kanalizace. Jsou zde nemocnice, univerzity, muzea.

Společnost v minulosti ovlivnilo i křesťanství nebo židovské náboženství, ovšem s vlnou islamizace se hlavní oporou společenského řádu stalo právě toto náboženství. Pro Jemence je rovněž stále nesmírně důležité tradiční rodové a kmenové uspořádání.

TIP: Jemen: Terorismus, únosy a beznaděj

Odlišný a v mnohém poklidnější rytmus života Jemenců zahrnuje islámské rituály (pětkrát denně modlitba, postní měsíc Ramadán aj.), nákladné mnohadenní svatby a rodinné oslavy plné tance. A taky kat – keř pěstovaný pro listy s narkotickými účinky, které muži ve skupinách obvykle žvýkají každý den v odpoledních hodinách (a ženy údajně v soukromí). Žvýkání katu zvyšuje fyzickou výdrž, zahání chuť k jídlu a spánek a „katové sedánky“ jsou tradiční příležitostí k projednání rodinných nebo obchodních záležitostí. Na druhou stranu je třeba říct, že tomuto zvyku, kterému propadla valná většina populace, je přisuzován negativní vliv na hospodářskou produktivitu. Otázka ovšem je, zda totožnou úlohu nehraje v jiných společnostech alkohol, který je zde téměř neznámou záležitostí.

  • Zdroj textu

    100+1 zahraniční zajímavost

  • Zdroj fotografií

    Shutterstock


Další články v sekci