Lidské lebky v jeskyni u Jeruzaléma odhalují rituály spojené s nekromancií

Jeskyně v Judských horách podle archeologů sloužila jako místo nekromantických rituálů a věštírna mrtvých

12.07.2023 - Stanislav MihulkaMezi izraelskou pobřežní nížinou Šefela a Judskou pouští se táhnou Judské hory. Jde o srdce bývalého Judského království a nachází se tam řada významných měst, včetně například Jeruzaléma. Součástí Judských hor je i velká krasová jeskyně Te’omim, která je od roku 2009 dějištěm intenzivního archeologického průzkumu. A ten přináší pozoruhodné výsledky.

Jak uvádějí ve své nové studii Eitan Klein z Izraelského památkového úřadu a Boaz Zissu z Bar-Ilanovy univerzity, strašidelně působící jeskyně je pokrytá lidskými lebkami a dalšími artefakty, které naznačují praktikování nekromancie. Práci izraelských vědců zveřejnil odborný časopis Harvard Theological Review.

Věštírna mrtvých

Badatelé analyzovali nálezy z jeskyně a dospěli k závěru, že v ní v době nadvlády Říma zřejmě probíhaly tajné rituály, provozované nejspíš čarodějnicemi, které zahrnovaly nekromancii a komunikaci s duchy mrtvých. Ještě podle zpráv z 19. století místní lidé věřili na léčivou moc pramene, který vyvěrá z jeskyně.

Zmíněné rituály se obvykle odehrávaly v hrobkách či na pohřebištích. Občas k nim ale také docházelo na místech zvaných nekyomanteion (či nekromanteion), čili „věštírna mrtvých.“ Bývaly to prameny, které se nacházely v jeskyních nebo poblíž zdrojů vody.

TIP: Lidé doby bronzové na Menorce prováděli rituály s „čarodějnými“ rostlinami

Pro badatele bývá obtížné podobné nálezy, prosycené magií, interpretovat v podobě srozumitelné pro dnešní dobu. Jak ale uvádějí Klein a Zissu, víme, že se lidské lebky využívaly při nekromantických rituálech v celé Římské říši. Také se při nich používaly olejové lampy, které byly v jeskyni Te’omim rovněž nalezeny. Účastníci rituálů zřejmě věštili budoucnost z plamenů těchto lamp.


Další články v sekci