Lidský pot by mohl pomáhat v léčbě pacientům se sociální úzkostí

Zajímavý experiment ukázal, že lidé se sociální úzkostí by mohli nalézt pomoc u lidí s vyhraněnými emocemi. Léčebnou medicínu by mohl být lidský pot.

29.03.2023 - Stanislav MihulkaČich může výrazně ovlivňovat lidskou psychiku. Dokládá to i nedávný výzkum skupiny evropských vědců, kteří své výsledky představili na letošním kongresu European Congress of Psychiatry v Paříži. Elisa Vignová z Karolínského institutu ve Stockholmu a její kolegové objevili přínos určitých pachů lidského potu pro léčbu sociální úzkosti.

V rámci pilotní studie badatelé zjistili, že při léčbě úzkosti s využitím meditace všímavosti (angl. mindfulness therapy) pacientům výrazně pomáhají jisté chemické signály. Konkrétně šlo o pach podpažního potu dobrovolníků. Zdá se, že kombinace meditace s čichem by mohla být novým přístupem v léčbě stále rozšířenější úzkosti.

Vůně filmového potu

Badatelé odebírali vzorky potu lidí, kteří sledovali vyhraněné filmové klipy. Část dobrovolníků se dívala na klipy z hororů jako je například Nenávist (The Grudge), zatímco zbytek sledoval veselé klipy z Prázdnin pana Beana (Mr. Bean's Holiday) a podobných filmů.

Experimentu se dále zúčastnilo 48 dívek a žen ve věku 15 až 35 let, které trpí sociální úzkostí. Během dvou dnů všechny dobrovolnice absolvovaly meditaci všímavosti a současně s ní byly vystaveny vybranému pachu. Třetina žen čichala pot diváků hororů, třetina byla vystavena potu diváků komedií a zbývající třetina představovala kontrolní vzorek, který nebyl vystaven žádným konkrétním pachům.

Výsledky experimentu jsou zajímavé a zároveň překvapující. „Zjistili jsme, že ženy, které čichali pot diváků hororů nebo komedií, reagovali na meditaci všímavosti podstatně lépe než kontrolní skupina,popisuje Vignová. Konkrétně se u žen vystavených tělesnému pachu snížilo skóre úzkosti o 39 %, proti 17% snížení u kontrolní skupiny.

TIP: Jak na úzkost? Odborníci doporučují používat talismany bezpečí

Současně nás ale překvapilo, že se u žen s úzkostí nelišila reakce na hororový a na komediální pot. Není vyloučeno, že jde o reakce na nějaký obecnější faktor, buď spojený s emocemi jako takovými nebo prostě s lidským potem.

Sama Elisa Vignová ale upozorňuje, že z jedné studie nelze vyvozovat žádné dalekosáhlé závěry a na úvodní výzkum hodlá navázat rozsáhlejším a detailnějším výzkumem. Dřívější výzkum vědců z univerzity v Pise ukázal, že lidský pot je velmi komplikovaný a obsahuje okolo 300 samostatných sloučenin. Badatelé proto doufají, že se jim podaří identifikovat a izolovat molekuly, které mají účinky pozorované ve studi „na svědomí“.


Další články v sekci