Má to smysl: Zákaz freonů významně omezil dopady globálního oteplování

Freony jsou extrémně účinné skleníkové plyny. Jejich zákaz citelně zpomalil oteplování

10.12.2019 - Stanislav MihulkaV celé zapeklité záležitosti s klimatem jsou nesmírně důležité dobré zprávy. A právě takové přináší nový výzkum australských badatelů, kteří zaměřili na důsledky úsilí boje proti zvětšování ozonové díry. V něm sehrál klíčovou roli Montrealský protokol z roku 1987, který prakticky zastavil vypouštění freonů  látek, které „rozežírají“ ozonovou vrstvu. 

Ozonová vrstva, která se nachází v horní části atmosféry, přispívá k odrážení části slunečního záření zpátky do vesmíru. A freony jsou nesmírně účinné skleníkové plyny – dokonce výrazně účinnější než například oxid uhličitý

TIP: Rekord: Podle nových údajů je ozonová díra nejmenší za dobu měření

Vše nasvědčuje tomu, že právě Montrealský protokol je první efektivní mezinárodní úmluvou v oblasti životního prostředí, která úspěšně zpomaluje postup globálního oteplování. Podle australského týmu jsou totiž dnešní teploty znatelně nižší, než by byly bez této mezinárodní úmluvy. V roce 2050 by měl tento rozdíl v průměru dosáhnout 1 °C. Ještě výrazně pozitivnější dopad má protokol na oblasti Arktidy, kde bude teplota v polovině tohoto století o 3 až 4 °C nižší, než by byla bez dohody. Pozitivní dopady má podle badatelů úmluva i na ledovce. U nich Moterealský protokol přinesl o 25 % nižší úbytek způsobený táním, než by nastal bez přijetí protokolu.


Další články v sekci