Mozek těžkého pijana se z velké části zotaví již po sedmi měsících abstinence

Magnetická rezonance mozku abstinujících alkoholiků odhalila, že po vynechání alkoholu se mozková kůra se poměrně rychle vrací do původního stavu

15.11.2023 - Stanislav MihulkaU alkoholiků dochází ke ztenčování různých oblastí mozkové kůry, což může mít významný dopad na jejich kognitivní funkce. Dřívější výzkum naznačil, že přinejmenším některé oblasti mozku alkoholika se mohou po vynechání pití alkoholu zotavovat. Doposud ale nebylo jasné o jak velký rozsah jde, ani jak rychlé takové zotavování vlastně je.

Abstinence a mozek

Psychiatr a odborník na veřejné zdraví Timothy Durazzo ze Stanfordovy univerzity společně s kolegy prostudoval mozek 88 alkoholiků, kteří pro potřeby studie přestali pít alkohol. Ne u všech probíhala abstinence stejně a jen necelá polovina (40) vydržela abstinovat po celou dobu experimentu. Část dobrovolníků se navíc do experimentu zapojila až v jejím průběhu, což může výsledky částečně zkreslovat. Aby měli vědci srovnání, prozkoumali také mozky 45 dobrovolníků, kteří alkoholu neholdovali. Během výzkumu badatelé pořídili snímky mozku všech zúčastněných pomocí magnetické rezonance přibližně po týdnu, měsíci a po více než sedmi měsících od začátku abstinence.

Badatelé se u zkoumaných osob zaměřili na tloušťku mozkové kůry ve 34 vybraných oblastech pravé i levé hemisféry. Ukázalo se, že k opětovnému tloustnutí mozkové kůry docházelo ve všech těchto oblastech, přičemž ve 25 z nich byly změny k lepšímu statisticky významné. Výsledky své studie vědci zveřejnili na konci srpna v odborném žurnálu Alcohol.

Ze snímků pořízených 7,3 měsíce po zahájení abstinence vyplynulo, že u 24 zkoumaných oblastí mozkové kůry se její tloušťka vrátila na úroveň, jakou mají běžně lidé, kteří alkohol nepijí. Vědci také zjistili, že pozorované „hojení mozku“ brzdí, pokud mají abstinující alkoholici vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a jsou kuřáci. Výsledky výzkumu potvrzují tezi, podle které se alkoholikům může podstatně zlepšit výkon mozku, pokud se jim podaří s alkoholem přestat.

TIP: Nová genová léčba omezila pití opičích alkoholiků o 90 procent

Drobnou vadou na kráse jinak velmi povzbudivé studie je její omezená rozmanitost, pokud jde o zkoumané osoby a relativně malý vzorek. Vědci také přiznávají, že ve svých výsledcích nezohledňovali vliv genetiky, fyzické aktivity, zdraví jater a plic zkoumaných lidí. Všechny tyto faktory přitom mohou hrát svou roli v rychlosti a možnostech obnovy mozku.


Další články v sekci