Očima protivníků: Názory spojeneckých velitelů na generalitu Wehrmachtu (3)

Během bitev se spojenečtí velitelé utkávali s generály Wehrmachtu a na své protějšky si vytvářeli různé názory. Zatímco někteří němečtí důstojníci se u soupeře těšili úctě a vážnosti, jiní tak dobrý dojem nezanechali

24.05.2022 - Miroslav MašekVrchní velitel spojeneckých vojsk v Evropě v letech 1944–1945 Dwight Eisenhower proslul trpělivostí, taktem i diplomatickými schopnostmi při řešení americko-britských sporů. Za velkou část těchto dovedností vděčil tomu, že ve 30. letech působil coby pomocník tehdejšího náčelníka štábu Douglase MacArthura. Později sám prohlásil, že při práci s arogantním generálem se naučil hlavně základy herectví.

Důstojník ze staré školy

K Eisenhowerovým přednostem patřil i „čich na lidi“ a dobrý odhad toho, na kterém postu se daný důstojník nejlépe uplatní. O to zajímavější může být jeho hodnocení německých protějšků. Za nejschopnějšího vojevůdce Wehrmachtu za celou válku považoval budoucí americký prezident polního maršála Gerda von Rundstedta. Důvodů pro toto vyjádření bylo hned několik.

Velitel skupiny armád Jih při útoku Barbarossa patřil do „staré školy“ – věkem (ročník 1875) i služebně se řadil mezi nejzkušenější německé důstojníky. Osvědčil se už při západním tažení a společně s Mansteinem a Guderianem bývá považován za dobyvatele Francie. Jeho profesionalita se projevila i na východě, když kupříkladu v létě 1942 nesouhlasil s Hitlerovým záměrem udeřit současně na Stalingrad i Kavkaz. Při budování Atlantického valu na západní frontě se dopustil řady chyb, nicméně stejně jako Rommel po spojenecké invazi v Normandii včas rozpoznal, že válka je pro Německo ztracena.

Opakovanými požadavky mírových jednání si proti sobě popudil Hitlera a byl nahrazen polním maršálem Güntherem von Klugem. Eisenhowerovo hodnocení mohl ovlivnit i fakt, že před svým jmenováním do extrémně zodpovědné funkce se nikdy nezúčastnil ostré akce. A při velení invazním silám dobývajícím Evropu se právě von Rundstedt – coby vrchní velitel Wehrmachtu na západě – pomyslně stal jeho prvním soupeřem.

Dokončení: Očima protivníků: Názory spojeneckých velitelů na generalitu Wehrmachtu (4) (vychází v úterý 31. května)


Další články v sekci